Zestawy naukowe dla dzieci od 24,90 zł

Sprawdź nasze zestawy eksperymentów dla Młodych Odkrywców w cenie od 24,90 zł.

Nauka przez zabawę

Eksperymenty są zaprojektowane przez naukowców związanych z Polską Akademią Nauk i własnoręcznie testowane przez dzieci.

Dostawa wysyłka od 300 zł

Wszystkie zamówienia na kwotę powyżej 300 zł dostarczamy za 0 zł.

SmartBee Club

3. Równia pochyła

Trudność
Czas
Przygotuj z pudełka:
drewniany walec

drewniany walec

drewniana kulka

drewniana kulka

arkusz do stworzenia rurki

arkusz do stworzenia rurki

taśma klejąca

taśma klejąca

Przygotuj z domu:
deska do krojenia

deska do krojenia

gruba książka

gruba książka

nożyczki

nożyczki

INFORMACJE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY INFORMACJE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY

W przypadku kontaktu z okiem: przepłukać oko dużą ilością wody i trzymać je, jeśli to konieczne, otwarte. Zwrócić się o natychmiastową poradę medyczną.

W przypadku połknięcia: wypłukać usta wodą, napić się czystej wody. Nie wywoływać wymiotów. Zwrócić się o natychmiastową poradę medyczną.

W przypadku wdychania oparów: wyprowadzić osobę na świeże powietrze.

W przypadku kontaktów ze skórą i oparzeń powierzchnię skażonej skóry spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 10 minut.

W razie wątpliwości bezzwłocznie udać się po poradę medyczną. Zabierz ze sobą chemikalia z opakowaniem oraz instrukcją.

W przypadku urazu zawsze zwracaj się o poradę medyczną.

PORADY DLA OSÓB DOROSŁYCH SPRAWUJĄCYCH NADZÓR PORADY DLA OSÓB DOROSŁYCH SPRAWUJĄCYCH NADZÓR

Każdy z zestawów SmartBee jest przeznaczony do wykonywania doświadczeń dla dzieci w wieku powyżej 8 lat.

Dobierając eksperymenty, zadbaj o to, by mieć na uwadze zróżnicowane zdolności i indywidualne predyspozycje swojego dziecka.

Przed rozpoczęciem eksperymentów przeczytaj dokładnie instrukcje, zasady bezpieczeństwa i informacje z zakresu pierwszej pomocy.

Dokładnie omów z dzieckiem ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa przed rozpoczęciem wykonywania doświadczeń. Postępuj zgodnie z nimi oraz zachowaj jako odniesienie. Pamiętaj, że niewłaściwe używanie chemikaliów może powodować urazy i szkodzić zdrowiu.

Za pomocą akcesoriów, które znajdziesz w zestawie, wykonaj tylko te eksperymenty, które są opisane w instrukcjach.

Miejsce wykonania doświadczenia powinno być wolne od przeszkód i oddalone od miejsca przechowywania żywności. Warto zadbać o dobre oświetlenie, przewietrzenie i swobodny dostęp do bieżącej wody.

Eksperymenty zaleca się wykonywać na stole z blatem odpornym na działanie ciepła.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj instrukcję przed użyciem, postępuj zgodnie z nimi i zachowaj jako odniesienie.

Dopilnuj, aby małe dzieci, zwierzęta i osoby niemające ochrony oczu znajdowały się z dala od miejsca wykonywania doświadczeń.

Zakładaj zawsze ochronę oczu.

Przechowuj ten zestaw do wykonywania doświadczeń poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.

Wyczyść cały sprzęt po użytkowaniu.

Upewnij się, że pojemniki po użyciu zostały całkowicie zamknięte i są prawidłowo przechowywane.

Upewnij się, że wszystkie puste pojemniki są usuwane w odpowiedni sposób.

Umyj ręce po wykonaniu doświadczeń.

Nie wykorzystuj ponownie oryginalnych pojemników do środków spożywczych. Usuń je bezzwłocznie.

Nie używaj innego sprzętu niż ten, który znajduje się w zestawie lub jest zalecany w instrukcjach użytkowania.

Nie jedz i nie pij w miejscu wykonywania doświadczeń.

Nie dopuść do kontaktu chemikaliów z oczami lub z ustami.

Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji bezpieczeństwa dołączonej do zestawu.

Krok 01 Krok 02 Krok 03 Krok 04 Krok 05 Krok 06
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Krok 5
Krok 6

Instrukcja wideo

Zobacz film

Czy równia pochyła przydaje się do zabawy?

Zobacz film

Ten ekseryment zaczniemy od obserwacji.

Na początek spróbuj zrzucić z tej samej wysokości przedmioty o różnej wadze i wielkości, które znajdziesz w domu. Zaobserwuj, czy spadają z takim samym czy innym przyspieszeniem.

  • Równia pochyłato płaska powierzchnia, która nachylona jest do poziomu pod pewnym kątem.
  • Czym jest spadek swobodny? Spadek swobodny to ruch obiektu, który odbywa się tylko i wyłącznie pod wpływem działania siły grawitacji np. ruch planet wokół Słońca, ruch statku kosmicznego z wyłączonym napędem. Na Ziemi dotyczy to przedmiotów zrzuconych z małej wysokości, które mają dość dużą gęstość i aerodynamiczny kształt np. upuszczona z dłoni metalowa kulka.
  • Czy ciała o różnych masach spadają z tym samym przyspieszeniem? Tak, przedmioty które mają różną masę i są zrzucone z tej samej wysokości, spadają z tym samym przyspieszeniem. Jednak najlepiej widoczne byłoby to np. Księżycu, czyli tam gdzie nie ma atmosfery. Na Ziemi warunkiem jest, że mają taką samą gęstość i są zrzucone z niewielkiej wysokości. Z większej wysokości na przyspieszenie spadania zaczyna mieć wpływ opór powietrza. Opór zależy od masy spadającego przedmiotu, dlatego przedmioty zaczynają spadać z różnym przyspieszeniem.
Ten ekseryment zaczniemy od obserwacji.

Zrób rurkę.

Nawiń arkusz na walec a następnie sklej go taśmą klejącą.

  • Ważne, aby rurka miała średnicę dokładnie 4 cm.
Zrób rurkę.

Czas na budowę równi pochyłej!

Weź deskę i podłóż pod nią książkę.

Czas na budowę równi pochyłej!

Sprawdź który przedmiot stacza się szybciej?

Teraz wykonaj obserwację na rurce pełnej w środku, czyli walcu i pustej.

Sprawdź  który przedmiot stacza się szybciej?

Powtórz czynność z kulą i rurką pustą w środku.

Który przedmiot stacza się szybciej?

Powtórz czynność z kulą i rurką pustą w środku.

Czas na ostatnią kombinację.

Porównaj jak zachowają się kulka i walec.

  • Co się wydarzyło? Prędkość z jaką staczają się przedmioty zależy od ich momentu bezwładności. Wyobraź sobie, że próbujesz przesunąć ciężarek. Im jest cięższy, tym musimy zadziałać na niego większą siłą, aby przyspieszyć go do pewnej prędkości. Tak samo jest z momentem bezwładności obiektu - im jest on większy, tym trudniej rozpędzić go wokół jego osi do pewnej prędkości. Moment bezwładności zależy jednak nie tylko od masy przedmiotu, ale również jego kształtu oraz osi, wokół której go obracamy.
  • Moment bezwładności to wielkość fizyczna podobna do masy w zwykłym ruchu (bez obrotów).
Czas na ostatnią kombinację.

Posprzątaj stanowisko i umyj akcesoria.

Gdzie zutylizować substancje?

Pokaż reszcie Klubowiczów, jak Ci poszło!

Pochwal się wynikami eksperymentów i udostępnij zdjęcia na Facebooku lub Instagramie #smartbeeclub

Chcesz wykonać następny eksperyment w gronie kolegów?

Zadbajcie o odpowiednie zabezpieczenie. Po dodatkowe akcesoria wejdź do sklepu SmartBee.
Sklep online