#SmartDzieciaki Premium za 109 zł

Sprawdź nasz program naukowy #smartDzieciaki – pierwszy box cyklu #SmartDzieciaki PREMIUM z rabatem teraz za 109 zł/msc

Nauka przez zabawę

Eksperymenty są zaprojektowane przez naukowców związanych z Polską Akademią Nauk i własnoręcznie testowane przez dzieci.

Dostawa subskrypcji w pakiecie 0 zł!

Zestawy subskrypcyjne w pakietach dostarczamy za 0 zł.

SmartBee Club

2. Samochód napędzany grawitacją

Trudność
Czas
Przygotuj z pudełka:
sznurek 1 m

sznurek 1 m

samochodzik

samochodzik

drut stalowy 2 szt.

drut stalowy 2 szt.

rurka

rurka

taśma klejąca

taśma klejąca

obciążniki

obciążniki

Przygotuj z domu:
książka

książka

nożyczki

nożyczki

INFORMACJE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY INFORMACJE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY

W przypadku kontaktu z okiem: przepłukać oko dużą ilością wody i trzymać je, jeśli to konieczne, otwarte. Zwrócić się o natychmiastową poradę medyczną.

W przypadku połknięcia: wypłukać usta wodą, napić się czystej wody. Nie wywoływać wymiotów. Zwrócić się o natychmiastową poradę medyczną.

W przypadku wdychania oparów: wyprowadzić osobę na świeże powietrze.

W przypadku kontaktów ze skórą i oparzeń powierzchnię skażonej skóry spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 10 minut.

W razie wątpliwości bezzwłocznie udać się po poradę medyczną. Zabierz ze sobą chemikalia z opakowaniem oraz instrukcją.

W przypadku urazu zawsze zwracaj się o poradę medyczną.

PORADY DLA OSÓB DOROSŁYCH SPRAWUJĄCYCH NADZÓR PORADY DLA OSÓB DOROSŁYCH SPRAWUJĄCYCH NADZÓR

Każdy z zestawów SmartBee jest przeznaczony do wykonywania doświadczeń dla dzieci w wieku powyżej 8 lat.

Dobierając eksperymenty, zadbaj o to, by mieć na uwadze zróżnicowane zdolności i indywidualne predyspozycje swojego dziecka.

Przed rozpoczęciem eksperymentów przeczytaj dokładnie instrukcje, zasady bezpieczeństwa i informacje z zakresu pierwszej pomocy.

Dokładnie omów z dzieckiem ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa przed rozpoczęciem wykonywania doświadczeń. Postępuj zgodnie z nimi oraz zachowaj jako odniesienie. Pamiętaj, że niewłaściwe używanie chemikaliów może powodować urazy i szkodzić zdrowiu.

Za pomocą akcesoriów, które znajdziesz w zestawie, wykonaj tylko te eksperymenty, które są opisane w instrukcjach.

Miejsce wykonania doświadczenia powinno być wolne od przeszkód i oddalone od miejsca przechowywania żywności. Warto zadbać o dobre oświetlenie, przewietrzenie i swobodny dostęp do bieżącej wody.

Eksperymenty zaleca się wykonywać na stole z blatem odpornym na działanie ciepła.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj instrukcję przed użyciem, postępuj zgodnie z nimi i zachowaj jako odniesienie.

Dopilnuj, aby małe dzieci, zwierzęta i osoby niemające ochrony oczu znajdowały się z dala od miejsca wykonywania doświadczeń.

Zakładaj zawsze ochronę oczu.

Przechowuj ten zestaw do wykonywania doświadczeń poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.

Wyczyść cały sprzęt po użytkowaniu.

Upewnij się, że pojemniki po użyciu zostały całkowicie zamknięte i są prawidłowo przechowywane.

Upewnij się, że wszystkie puste pojemniki są usuwane w odpowiedni sposób.

Umyj ręce po wykonaniu doświadczeń.

Nie wykorzystuj ponownie oryginalnych pojemników do środków spożywczych. Usuń je bezzwłocznie.

Nie używaj innego sprzętu niż ten, który znajduje się w zestawie lub jest zalecany w instrukcjach użytkowania.

Nie jedz i nie pij w miejscu wykonywania doświadczeń.

Nie dopuść do kontaktu chemikaliów z oczami lub z ustami.

Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji bezpieczeństwa dołączonej do zestawu.

Krok 01 Krok 02 Krok 03 Krok 04 Krok 05 Krok 06 Krok 07 Krok 08 Krok 09 Krok 10 Krok 11 Krok 12 Krok 13 Krok 14 Krok 15 Krok 16 Krok 17 Krok 18 Krok 19
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Krok 5
Krok 6
Krok 7
Krok 8
Krok 9
Krok 10
Krok 11
Krok 12
Krok 13
Krok 14
Krok 15
Krok 16
Krok 17
Krok 18
Krok 19

Instrukcja wideo

Zobacz film

Zbuduj układ elementów, dzięki któremu zobaczysz jak działa druga zasada dynamiki Newtona.

Zbuduj układ elementów, dzięki któremu zobaczysz jak działa druga zasada dynamiki Newtona.

Będziesz potrzebować haczyków. Za chwilę samodzilnie je wykonasz.

Weź drut i zagnij jego koniec tak, aby stworzyć oczko o średnicy do 5 mm. Jako formy do nagięcia, możesz użyć końcówki ołówka.

Będziesz potrzebować haczyków. Za chwilę samodzilnie je wykonasz.

Przymocuj sznurek.

Przełóż sznurek przez oczko uformowane z drutu i zawiąż na supeł.

Przymocuj sznurek.

Z drugiego końca drutu uformuj haczyk.

Jako formę możesz użyć markera.

Z drugiego końca drutu uformuj haczyk.

Przygotuj drugi haczyk.

Weź drugi drucik i uformuj go dokładnie tak jak pierwszy.

Przygotuj drugi haczyk.

Wolny koniec sznurka przywiąż do oczka w drugim haczyku..

Wolny koniec sznurka przywiąż do oczka w drugim haczyku..

Teraz masz dwa druty połączone ze sobą sznurkiem.

Teraz masz dwa druty połączone ze sobą sznurkiem.

Przygotuj rurkę i taśmę klejącą.

Przygotuj rurkę i taśmę klejącą.

Przyklej rurkę do krawędzi stołu. Dzięki temu zmniejszysz tarcie na krawędzi stołu.

  • Tarcie to zespół zjawisk, które występują na granicy poruszających się względem siebie obiektów. Tarcie (rozumiane jako siła) działa przeciwnie do kierunku wzajemnej prędkości ciał i powoduje ich spowolnienie.
Przyklej rurkę do krawędzi stołu. Dzięki temu zmniejszysz tarcie na krawędzi stołu.

Weź jeden z drucików i haczykiem przyczep go do samochodzika.

Weź jeden z drucików i haczykiem przyczep go do samochodzika.

Odsuń samochodzik od krawędzi stołu na odległość ok. 80 cm.

Odsuń samochodzik od krawędzi stołu na odległość ok. 80 cm.

Wolny haczyk przewieś za stół.

Sznurek od haczyka ułóż tak, aby leżał na rurce przyklejonej do stołu.

Wolny haczyk przewieś za stół.

Przygotuj obciążniki.

Przygotuj obciążniki.

Zacznij ekseperymentować!

Zawieś jeden obciążnik i zobacz, czy samochodzik się poruszy.

Zacznij ekseperymentować!

Dołóż kolejny obciążnik i obserwuj, czy samochodzik się poruszy.

Dołóż kolejny obciążnik  i obserwuj, czy samochodzik się poruszy.

Obserwuj.

Im więcej obciążników dołożysz, tym samochód będzie jechał szybciej.Tutaj działa właśnie druga zasada dynamiki Newtona!

Obserwuj.

W tym eksperymencie pokazana jest druga zasada dynamiki Newtona. Im więcej obciążników dołożysz na haczyk, czyli zwiększysz siłę działająca na samochód, tym samochód będzie jechał szybciej. Im więcej obciążników położysz na samochodzie, czyli zwiększysz masę samochodu, tym będzie jechał wolniej.

SmartBee Club

Czas na zabawę!

Połóż kartkę na trasie samochodzika i mierz czas, w jakim samochodzik przejechał określoną odległość. Im większa siła obciążenia, tym samochodzik będzie jedzie szybciej. Pamiętaj, że kartka powoduje tarcie.

Czas na zabawę!

Czas na obserwację!

Przygotujcie ARKUSZ OBSERWACJI, znajdziesz go w instrukcji drukowanej. Jak na naukowców przystało, przeprowadzimy teraz naukowe obserwacje.

Czas na obserwację!

To zadanie dla dwojga!

Jedna osoba będzie testerem, a druga notuje. W badaniu pomogą Wam poniższe pytania. Odpowiedzi zapisujcie w ARKUSZU OBSERWACJI. Zaczynamy!

To zadanie dla dwojga!

Posprzątaj stanowisko i umyj akcesoria.

Gdzie zutylizować substancje?

Pokaż reszcie Klubowiczów, jak Ci poszło!

Pochwal się wynikami eksperymentów i udostępnij zdjęcia na Facebooku lub Instagramie #smartbeeclub

Chcesz wykonać następny eksperyment w gronie kolegów?

Zadbajcie o odpowiednie zabezpieczenie. Po dodatkowe akcesoria wejdź do sklepu SmartBee.
Sklep online