#SmartDzieciaki Premium za 109 zł

Sprawdź nasz program naukowy #smartDzieciaki – pierwszy box cyklu #SmartDzieciaki PREMIUM z rabatem teraz za 109 zł/msc

Nauka przez zabawę

Eksperymenty są zaprojektowane przez naukowców związanych z Polską Akademią Nauk i własnoręcznie testowane przez dzieci.

Dostawa subskrypcji w pakiecie 0 zł!

Zestawy subskrypcyjne w pakietach dostarczamy za 0 zł.

SmartBee Club

Regulamin

Zobacz Regulamin promocji Program lojalnościowy

Zobacz Regulamin akcji #smartDzieciaki

Zobacz Regulamin #SmartCamp

Zobacz Regulamin #SmartCampKids

Zobacz Regulamin promocji BACK TO SCHOOL PROMO

REGULAMIN SMARTBEE CLUB

Spółka SmartBee Club spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-175) przy ulicy Malwowej 79, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000769836 NIP 7792502777 REGON 382479216, adres e-mail: info@smartbee.club („my” lub „Spółka”) zapewnia dostęp do informacji za pośrednictwem naszej strony internetowej dostępnej pod adresem http://www.smartbee.club/ („Serwis SmartBee Club”, „Strona internetowa”) i oferuje możliwość przystąpienia do usługi subskrypcyjnej, w ramach której Użytkownicy otrzymują dostęp do internetowej platformy z instrukcjami, animowanymi filmikami i ciekawostkami rozwijającymi wiedzę; paczki BeeBox z doświadczeniami chemicznymi, fizycznymi, technicznymi i podobnymi, dostarczanymi co miesiąc pod wskazany przez Użytkownika adres. Spółka sprzedaje także Produkty wymienione na Stronie internetowej. Korzystając z Serwisu Smartbee Club, przystępując do Usługi Subskrypcyjnej lub zamawiając którykolwiek z Produktów wymienionych na tej Stronie internetowej, Klient zgadza się być prawnie związany tym Regulaminem. W przypadku braku akceptacji Regulaminu korzystanie z Serwisu SmartBee Club będzie niemożliwe.

Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia za pośrednictwem Strony internetowej, zasady zawierania umów za pomocą Strony, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i

Spółki oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Korzystając z Strony internetowej, przystępując do SmartBee Club lub korzystając z naszych usług, potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszy Regulamin oraz akceptujesz procedury i standardy stosowane przez Spółkę wynikające z Regulaminu.

1. Definicje

a. Spółka – SmartBee Club spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-175) przy ulicy Malwowej 79, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000769836 NIP 7792502777 REGON 382479216. Spółka jest Stroną umowy, której przedmiotem jest Usługa SmartBee Club („Usługa Subskrypcyjna”) Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.

b. Produkty – oferowane przez Spółkę towary w Sklepie SmartBee Club, w tym Jednorazowe Zestawy Prezentowe.

c. BeeBox – pudełko z doświadczeniami chemicznymi, fizycznymi i podobnymi, zawierająca zestaw do wykonania od 2 do 5 różnych eksperymentów stanowiąca część Usługi Subskrypcyjnej. W przesyłce znajdują się karty do korzystania z aplikacji rozszerzonej rzeczywistości (AR), którą należy pobrać z sklepów Google Play lub App Store oraz naklejki.

d. Jednorazowe Zestawy Prezentowe – towar oferowany w Sklepie SmartBee Club stanowiący jednorazową paczkę z doświadczeniami chemicznymi, fizycznymi i podobnymi, zawierającą zestaw do wykonania od 1 do 5 różnych eksperymentów, zwaną także miniBeeBoxem oraz BeeBoxem Premium.

e. Data Rozliczenia – dzień, w którym zostaje naliczona opłata za
korzystanie z Usługi Subskrypcyjnej oraz 3-, 6- i 12-miesięcznej
Usługi Subskrypcyjnej
f. Data zaksięgowania – dzień, w którym należność pieniężna zostaje uznana na koncie Spółki;

g. Klient – każdy podmiot korzystający z Usług oferowanych przez Spółkę, dokonujący zakupów Produktów za pośrednictwem Sklepu SmartBee Club, w tym także Konsumenci

h. Sklep SmartBee Club – sklep internetowy prowadzony przez Spółkę pod adresem internetowym www.smartbee.club

i. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu SmartBee Club), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

j. Regulamin – niniejszy regulamin .

k. Zamówienie Produktu / Produktów – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Sklepu SmartBee Club, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Spółką.

l. Usługa Subskrypcyjna lub Usługa SmartBee Club – subskrypcyjny system przesyłek tzw. BeeBoxów, dostarczanych raz w miesiącu pod drzwi Twojego domu. To połączenie usługi subskrypcyjnej, w ramach której Członkowie otrzymują dostęp do internetowej platformy z instrukcjami, animowanymi filmikami i ciekawostkami rozwijającymi wiedzę oraz raz w miesiącu otrzymują paczkę z doświadczeniami chemicznymi, fizycznymi i podobnymi, zawierającą zestawy do wykonania od 2 do 5 różnych eksperymentów. W zestawie Członkowie znajdują także dedykowane karty do korzystania z aplikacji rozszerzonej rzeczywistości (AR), którą należy pobrać z sklepów Google Play lub App Store oraz naklejki. Płatność odbywa się co miesiąc poprzez pobranie należnej kwoty z rachunku bankowego Użytkowania.

m. 3-miesięczna Usługa Subskrypcyjna lub 3-miesięczna Usługa SmartBee Club – subskrypcyjny system przesyłek tzw. BeeBoxów, dostarczanych raz w miesiącu pod drzwi Twojego domu przez okres trzech miesięcy. To połączenie usługi subskrypcyjnej, w ramach której Członkowie otrzymują dostęp do internetowej platformy z instrukcjami, animowanymi filmikami i ciekawostkami rozwijającymi wiedzę oraz raz w miesiącu otrzymują paczkę z doświadczeniami chemicznymi, fizycznymi i podobnymi, zawierającą zestawy do wykonania od 2 do 5 różnych eksperymentów. W zestawie Członkowie znajdują także dedykowane karty do korzystania z aplikacji rozszerzonej rzeczywistości (AR), którą należy pobrać z sklepów Google Play lub App Store oraz naklejki. Płatność jest jednorazowo płatna z góry.

n. 6-miesięczna Usługa Subskrypcyjna lub 6-miesięczna Usługa SmartBee Club – subskrypcyjny system przesyłek tzw. BeeBoxów, dostarczanych raz w miesiącu pod drzwi Twojego domu przez okres
sześciu miesięcy. To połączenie usługi subskrypcyjnej, w ramach której Członkowie otrzymują dostęp do internetowej platformy z instrukcjami, animowanymi filmikami i ciekawostkami rozwijającymi wiedzę oraz raz w miesiącu otrzymują paczkę z doświadczeniami chemicznymi, fizycznymi i podobnymi, zawierającą zestawy do wykonania od 2 do 5 różnych eksperymentów. W zestawie Członkowie znajdują także dedykowane karty do korzystania z aplikacji rozszerzonej rzeczywistości (AR), którą należy pobrać z
sklepów Google Play lub App Store oraz naklejki. Płatność jest
jednorazowo płatna z góry.

o. 12-miesięczna Usługa Subskrypcyjna lub 12-miesięczna Usługa SmartBee Club – subskrypcyjny system przesyłek tzw. BeeBoxów, dostarczanych raz w miesiącu pod drzwi Twojego domu przez okres
sześciu miesięcy. To połączenie usługi subskrypcyjnej, w ramach której Członkowie otrzymują dostęp do internetowej platformy z instrukcjami, animowanymi filmikami i ciekawostkami rozwijającymi wiedzę oraz raz w miesiącu otrzymują paczkę z doświadczeniami chemicznymi, fizycznymi i podobnymi, zawierającą zestawy do wykonania od 2 do 5 różnych eksperymentów. W zestawie Członkowie znajdują także dedykowane karty do korzystania z aplikacji rozszerzonej rzeczywistości (AR), którą należy pobrać z
sklepów Google Play lub App Store oraz naklejki. Płatność jest
jednorazowo płatna z góry.

p. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Spółką za pośrednictwem Sklepu SmartBee Club.

r. Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji i założyła konto wypełniając formularz rejestracyjny na Stronie internetowej;

s. Konto Użytkownika – spersonalizowane konto utworzone w oparciu o wypełniony formularz rejestracyjny na Stronie internetowej;

t. Serwis SmartBee Club lub Strona internetowa – strona internetowa https://www.smartbee.club

u. Podmiot Zewnętrzny – firmy współpracujące ze Spółką w celu realizacji warunków Usługi Subskrypcyjnej pomiędzy Spółką a Użytkownikiem lub Umowy Sprzedaży pomiędzy Spółką a Klientem. Podmioty te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z Umowy.

w. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

x. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

y. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2. Rodzaje usług

Usługa SmartBee Club

Usługa SmartBee Club (Usługa Subskrypcyjna) to subskrypcyjny system przesyłek tzw. BeeBoxów, dostarczanych raz w miesiącu pod drzwi domu Klienta. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, a Użytkownik może z niej zrezygnować w dowolnym momencie. To połączenie usługi subskrypcyjnej, w ramach której Użytkownicy otrzymują dostęp do internetowej platformy z instrukcjami, animowanymi filmikami i ciekawostkami rozwijającymi wiedzę oraz raz w miesiącu otrzymują paczkę z doświadczeniami chemicznymi, fizycznymi, technicznymi i podobnymi, zawierającą zestawy do wykonania od 2 do 5 różnych eksperymentów. W zestawie Użytkownicy znajdują także dedykowane karty do korzystania z aplikacji rozszerzonej rzeczywistości (AR), którą należy pobrać z sklepów Google Play lub App Store oraz naklejki. Płatność odbywa się co miesiąc poprzez pobranie należnej kwoty z rachunku bankowego Użytkowania.

3-miesięczna Usługa SmartBee Club

3-miesięczna Usługa Subskrypcyjna lub 3-miesięczna Usługa SmartBee Club to subskrypcyjny system przesyłek tzw. BeeBoxów, dostarczanych raz w miesiącu pod drzwi Twojego domu przez okres trzech miesięcy. Umowa jest zawierana na okres trzech miesięcy począwszy od miesiąca, w którym Usługa została kupiona. To połączenie usługi subskrypcyjnej, w ramach której Członkowie otrzymują dostęp do internetowej platformy z instrukcjami, animowanymi filmikami i ciekawostkami rozwijającymi wiedzę oraz raz w miesiącu otrzymują paczkę z doświadczeniami chemicznymi, fizycznymi i podobnymi, zawierającą zestawy do wykonania od 2 do 5 różnych eksperymentów. W zestawie Członkowie znajdują także dedykowane karty do korzystania z aplikacji rozszerzonej rzeczywistości (AR), którą należy pobrać z sklepów Google Play lub App Store oraz naklejki. Płatność jest jednorazowo płatna z góry.

6-miesięczna Usługa SmartBee Club

3-miesięczna Usługa Subskrypcyjna lub 3-miesięczna Usługa SmartBee Club to subskrypcyjny system przesyłek tzw. BeeBoxów, dostarczanych raz w miesiącu pod drzwi Twojego domu przez okres sześciu miesięcy. Umowa jest zawierana na okres sześciu miesięcy począwszy od miesiąca, w którym Usługa została kupiona. To połączenie usługi subskrypcyjnej, w ramach której Członkowie otrzymują dostęp do internetowej platformy z instrukcjami, animowanymi filmikami i ciekawostkami rozwijającymi wiedzę oraz raz w miesiącu otrzymują paczkę z doświadczeniami chemicznymi, fizycznymi i podobnymi, zawierającą zestawy do wykonania od 2 do 5 różnych eksperymentów. W zestawie Członkowie znajdują także dedykowane karty do korzystania z aplikacji rozszerzonej rzeczywistości (AR), którą należy pobrać z sklepów Google Play lub App Store oraz naklejki. Płatność jest jednorazowo płatna z góry.

12-miesięczna Usługa SmartBee Club

3-miesięczna Usługa Subskrypcyjna lub 12-miesięczna Usługa SmartBee Club to subskrypcyjny system przesyłek tzw. BeeBoxów, dostarczanych raz w miesiącu pod drzwi Twojego domu przez okres dwunastu miesięcy. Umowa jest zawierana na okres dwunastu miesięcy począwszy od miesiąca, w którym Usługa została kupiona. To połączenie usługi subskrypcyjnej, w ramach której Członkowie otrzymują dostęp do internetowej platformy z instrukcjami, animowanymi filmikami i ciekawostkami rozwijającymi wiedzę oraz raz w miesiącu otrzymują paczkę z doświadczeniami chemicznymi, fizycznymi i podobnymi, zawierającą zestawy do wykonania od 2 do 5 różnych eksperymentów. W zestawie Członkowie znajdują także dedykowane karty do korzystania z aplikacji rozszerzonej rzeczywistości (AR), którą należy pobrać z sklepów Google Play lub App Store oraz naklejki. Płatność jest jednorazowo płatna z góry.

Sprzedaż Produktów

Sprzedaż Produktów to zawarcie przez Klienta i Spółkę Umowy Sprzedaży Produktów oferowanych na Stronie internetowej http://www.smartbee.club/. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży nie jest koniecznie przystępowanie do Usługi Subskrypcyjnej, a Klient wybiera dogodną dla siebie Metodę Płatności.

3. Usługa SmartBee Club oraz 3-, 6-, 12-miesięczna Usługa SmartBee Club

3.1. Członkostwo w SmartBee Club

Konto Użytkownika

W celu korzystania z Usługi SmartBee Club, należy najpierw zarejestrować się u nas. Aby założyć Konto Użytkownika, należy wypełnić formularz rejestracyjny na Stronie internetowej. Zarejestrować konto mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, które wyraziły zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwi korzystanie z Usługi Subskrypcyjnej.

Członkostwo w SmartBee Club jest automatycznie przedłużane aż do rezygnacji. W celu korzystania z Serwisu SmartBee Club Użytkownik musi dysponować dostępem do Internetu i przekazać nam informacje dotyczące co najmniej jednej Metody Płatności.

Oświadczenia Użytkownika

Użytkownik rejestrując się w Serwisie SmartBee Club oświadcza, że wszystkie informacje przekazane podczas rejestracji konta są prawdziwe i zgodnie z najlepszą wiedzą oraz przekonaniem. Obowiązkiem Użytkownika jest regularne aktualizowanie informacji na koncie za pomocą wszelkich istotnych zmian.

Dane do logowania

Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność danych logowania do Konta Użytkownika i ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania i zakupy, które mają miejsce na koncie. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Spółki o każdym nieautoryzowanym użyciu lub podejrzeniu, że ktoś uzyskał dostęp do Konta Użytkownika lub jeśli w inny sposób Użytkownik poweźmie wiedzę o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu Konta Użytkownika lub innym naruszeniu bezpieczeństwa. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania powyższych wymagań.

Zezwolenie na kontakt

Podając swój adres e-mail oraz numer telefonu podczas tworzenia konta lub subskrybując nasze listy mailingowe, Użytkownik udziela nam zgody na kontakt za pośrednictwem poczty e-mail oraz telefonu dotyczącej konta i zmian w subskrypcji lub usług i oferowanych przez Spółkę produktów.

3.2. Zamówienie Usługi SmartBee Club oraz 3-, 6-, 12-miesięcznej Usługi SmartBee Club

Zamówienia Usługi SmartBee Club oraz 3-,6-,12-miesięcznej Usługi SmartBee Club przyjmowane są poprzez Stronę internetową. Usługi Subskrypcyjne są dostępne tylko na terenie Polski.

W celu złożenia Zamówienia należy:

  1. wejść na Stronę internetową https://www.smartbee.club/subskrypcja
  2. wybrać opcję „Kup Teraz” będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
  3. Zalogować się albo utworzyć konto
  4. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie. Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” oraz po dokonaniu płatności poprzez serwis Tpay, Użytkownik jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania Zamówienia.

Na każdym etapie składania Zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować Zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania Zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Użytkownika do końca nie zostanie zrealizowane.

Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia. W treści tej wiadomości Użytkownik otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

Spółka może kontaktować się z Użytkownikiem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez niego nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia Zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją Zamówienia.

Na każdym etapie składania Zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować Zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania Zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Użytkownika do końca nie zostanie zrealizowane.

Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia. W treści tej wiadomości Użytkownik otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia

Spółka może kontaktować się z Użytkownikiem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez niego nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia Zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją Zamówienia.

3.3. Metody Płatności w SmartBee Club

a) Usługa SmartBee Club

Metoda Płatności oznacza aktualną, poprawną i akceptowaną metodę płatności, którą można później każdorazowo zmienić i która może obejmować płatność z wykorzystaniem Konta Użytkownika. Usługa Subskrypcyjna jest oparta o płatności rekurencyjne, co oznacza, że pozwala ona na cykliczne obciążanie rachunku bankowego Użytkownika, poprzez kartę płatniczą bez konieczności wykonywania przez niego transakcji w systemie Spółki.

Użytkownik dokonuje płatności za pierwszy miesiąc korzystania z Usługi Subskrypcyjnej bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Płatności za kolejne miesiące korzystania z Usługi Subskrypcyjnej będą dokonywane raz w miesiącu, zgodnie z ustaloną Datą Rozliczenia. Datą Rozliczenia jest 11. dzień każdego miesiąca. Użytkownik, o ile nie zrezygnuje z członkostwa przed Datą Rozliczenia, upoważnia nas do pobrania opłaty członkowskiej za następny okres rozliczeniowy przy użyciu wybranej przez siebie Metody Płatności.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niepobrane, należne kwoty. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności, brak środków lub z innych przyczyn i jeżeli użytkownik nie zrezygnuje z członkostwa, będziemy mieć prawo do zawieszenia członkostwa w SmartBee Club do momentu pobrania opłaty członkowskiej przy użyciu poprawnej Metody Płatności. W przypadku niektórych Metod Płatności zewnętrzny usługodawca może pobierać od użytkownika pewne opłaty, np. opłaty z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty związane z obsługą wybranej Metody Płatności. W celu uzyskania szczegółowych informacji Użytkownik powinien skontaktować się ze swoim zewnętrznym usługodawcą realizującym daną Metodę Płatności. Metody Płatności możesz zaktualizować w zakładce „Konto Użytkownika”. Możemy też aktualizować Metody Płatności Użytkownika przy użyciu informacji przekazanych przez dostawców usług płatniczych. Po dokonaniu aktualizacji Użytkownik upoważnia Spółkę do dalszego pobierania opłat członkowskich w odpowiedniej wysokości przy użyciu wybranych Metod Płatności.

Dopuszczalne metody płatności: karta płatnicza. Użytkownik musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu Tpay. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Użytkownikiem a operatorem posiadanej przez Użytkownika karty.

b) 3-, 6-, 12- miesięczna Usługa SmartBee Club

Klient może skorzystać z następujących metod płatności online: płatności elektroniczne, płatność kartą płatniczą oraz płatności mobilne poprzez serwis Tpay. Dyspozycję zapłaty należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu Zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek Spółki lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Tpay), Zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a Zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie.

Przelew: przelewy, które akceptowane są przez Spółkę, to tzw. szybkie lub przelew elektroniczny dokonane przy użyciu serwisu Tpay. Cechą szybkich przelewów z Tpay jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę operatora płatności a następnie, ze strony operatora na stronę wybranego z listy banku, w celu dokonania transferu pieniędzy. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a wybranym operatorem płatności.

Karta płatnicza: Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu Tpay. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a operatorem posiadanej przez klienta karty.

Płatności Mobilne: płatności, których można dokonać zapłaty przy pomocy telefonu komórkowego, dzięki specjalnym aplikacjom (BLIK).

3.4. Ceny

a) Usługa SmartBee Club

Cena Usługi SmartBee Club jest stała i wynosi 149 złotych za miesiąc. Powyższe cena obejmuje koszty dostawy. Wszystkie ceny Usług Subskrypcyjnych są podawane w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Spółka zastrzega sobie możliwość okresowego wprowadzania zmian w cenach Usługi SmartBee Club. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany opłat za dowolne usługi w dowolnym momencie. W takich okolicznościach Spółka poinformuje o tym Użytkownika przed upływem 14 dni od dnia wprowadzenia zmiany. Użytkownik może anulować subskrypcję, jeśli nie zgadza się z zaktualizowaną ceną. Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za jakąkolwiek modyfikację, zawieszenie lub zaprzestanie dystrybucji jakiejkolwiek Usługi lub jej ceny, na co Użytkownik wyraża zgodę.

b) 3-miesięczna Usługa SmartBee Club

Cena za 3-miesięczną Usługę SmartBee Club jest stała, pobierana z góry i wynosi 399,00 złotych. Powyższa cena obejmuje koszty dostawy. Wszystkie ceny są podawane w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

b) 6-miesięczna Usługa SmartBee Club

Cena za 6-miesięczną Usługę SmartBee Club jest stała, pobierana z góry i wynosi 759,00 złotych. Powyższa cena obejmuje koszty dostawy. Wszystkie ceny są podawane w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

b) 12-miesięczna Usługa SmartBee Club

Cena za 12-miesięczną Usługę SmartBee Club jest stała, pobierana z góry i wynosi 1339,00 złotych. Powyższa cena obejmuje koszty dostawy. Wszystkie ceny są podawane w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

3.5. Dostawy

a) Usługa SmartBee Club

Dostawy są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Użytkownik może skorzystać z następujących metod dostawy: przesyłka kurierska, przesyłka kurierska do dedykowanego punktu odbioru przesyłek lub odbiór własny. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrany przez Spółkę Podmiot Zewnętrzny. Koszty dostawy wynoszą 12,90 złotych brutto i są wliczone w cenę produktu. Czas przygotowania przez nas BeeBoxów do wysyłki wynosi od 2 do 5 dni roboczych od Daty zaksięgowania należności za opłatę członkowską. Czas dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych od dnia przekazania BeeBoxa do Podmiotu Zewnętrznego. Odbiór własny jest bezpłatny.

b) 3-miesięczna Usługa SmartBee Club

Dostawy są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Użytkownik może skorzystać z następujących metod dostawy: przesyłka kurierska, przesyłka kurierska do dedykowanego punktu odbioru przesyłek oraz odbiór własny. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrany przez Spółkę Podmiot Zewnętrzny. Koszty dostawy wynoszą 12,90 złotych brutto. W cenę 3-miesięcznej Usługi SmartBee Club są wliczone dwukrotne koszty dostawy. Koszty pierwszej dostawy Klient pokrywa przy składaniu Zamówienia. Czas przygotowania przez nas BeeBoxów do wysyłki wynosi od 2 do 5 dni roboczych liczonych Daty Rozliczenia. Czas dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych od dnia przekazania BeeBoxa do Podmiotu Zewnętrznego.

3.6 Rezygnacja z Usługi SmartBee Club

Jeśli Użytkownik chce zrezygnować z Usługi Subskrypcji, może tego dokonać za pomocą Konta Użytkownika na Stronie internetowej. Wszelkie subskrypcje, anulowane po Dniu Rozliczeniowym będą przetwarzane w normalny sposób. Spółka zastrzega sobie prawo do dostarczenia i obciążenia w całości za każde zamówienie, chyba że Spółka otrzymała powiadomienie o anulowaniu. Spółka wyśle Użytkownikowi e-maila z potwierdzeniem rezygnacji z Usługi Subskrypcyjnej. Wszelkie płatności dokonane za prawidłowo anulowane zamówienia zostaną Użytkownikowi zwrócone.

Spółka zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia lub ograniczenia korzystania z naszej usługi z dowolnego powodu lub bez podania przyczyny. W przypadku naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszego Regulaminu natychmiast i bez powiadomienia realizacja Usługi Subskrypcyjnej zostanie zaprzestana.

3.7 Zwroty i reklamacje Usługi Subskrypcyjnej oraz 3-miesięcznej Usługi Subskrypcyjnej

Reklamacje związane z realizacją Usługi Subskrypcyjnej oraz 3-miesięcznej Usługi Subskrypcyjnej należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Złożona reklamacja powinna zawierać:

a. Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej).

b. Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.

W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Spółka niezwłocznie powiadomi Użytkownika. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie, będą dokonywane w nie później niż w ciągu 14 dni roboczych. Wszystkie zwroty muszą być wykonane w ciągu 14 dni od daty wysyłki BeeBox. Wszystkie zwrócone produkty muszą być niewykorzystane i zwrócone zgodnie z instrukcjami niniejszego Regulaminu. Użytkownik ponosi koszty wysyłki zwróconego produktu. W przypadku potwierdzenia przez Spółkę zadeklarowanego przez Użytkownika uszkodzenia wymienimy uszkodzony element albo zwrócimy pieniądze na kartę płatniczą Użytkownika, o ile karta płatnicza została już obciążona lub nie obciążymy karty płatniczej. Zwrócona kwota będzie zawierać także obowiązującą opłatę za dostawę.

3.8 Odstąpienie Od Umowy Usługi Subskrypcyjnej oraz 3-miesięcznej Usługi Subskrypcyjnej

Spółka informuje, iż na podstawie art. 38 pkt 5, pkt 6 oraz pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

4. Sprzedaż Produktów

4.1. Konto Użytkownika

Zakupów Produktów na Stronie internetowej możesz dokonać bez zakładania Konta Użytkowania albo po wcześniejszej rejestracji, wypełniając formularz rejestracyjny. Zarejestrować konto oraz dokonywać zakupów mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, które wyraziły zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwi korzystanie z Usługi Subskrypcyjnej.

Oświadczenia Użytkownika

Użytkownik rejestrując się w Serwisie SmartBee Club oświadcza, że wszystkie informacje przekazane podczas rejestracji konta są prawdziwe i zgodnie z najlepszą wiedzą. Obowiązkiem Użytkownika jest regularne aktualizowanie informacji na koncie za pomocą wszelkich istotnych zmian.

Dane do logowania

Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność danych logowania do Konta Użytkownika i ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania i zakupy, które mają miejsce na koncie. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Spółki o każdym nieautoryzowanym użyciu lub podejrzeniu, że ktoś uzyskał dostęp do Konta Użytkownika lub jeśli w inny sposób Użytkownik poweźmie wiedzę o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu Konta Użytkownika lub innym naruszeniu bezpieczeństwa. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania powyższych wymagań.

Zezwolenie na kontakt

Podając swój adres e-mail oraz numer telefonu podczas tworzenia konta lub subskrybując nasze listy mailingowe, Użytkownik udziela nam zgody na kontakt za pośrednictwem poczty e-mail oraz telefonu dotyczącej konta i zmian w subskrypcji lub usług i oferowanych przez Spółkę produktów.

4.2. Zamawianie Produktów

Zamówienia Produktów przyjmowane są poprzez stronę internetową https://www.smartbee.club/.

Produkty w Sklepie SmartBee Club są szczegółowo oznaczone. Na Stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach Produktu, jego cenie, składzie, o ile zachodzi taka konieczność o materiale, z którego jest wykonany.

W celu złożenia Zamówienia należy:

   1. wejść na Stronę internetową http://www.smartbee.club/sklep
   2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, kliknąć przycisk „Kup Teraz”, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
   3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
   4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, podać numer telefonu, adres e-mail
   5. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”
   6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie. Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” oraz po dokonaniu płatności poprzez serwis Tpay, Klient jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.

Na każdym etapie składania Zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować Zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania Zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji Zamówienia.

Spółka może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia Zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją Zamówienia.

4.3. Metody płatności

Klient może skorzystać z następujących metod płatności online: płatności elektroniczne, płatność kartą płatniczą poprzez serwis Tpay albo gotówką za pobraniem. Dyspozycję zapłaty należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu Zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek Spółki lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Tpay), Zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a Zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie.

Przelew: przelewy, które akceptowane są przez Spółkę, to tzw. szybkie lub przelew elektroniczny dokonane przy użyciu serwisu Tpay. Cechą szybkich przelewów z Tpay jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę operatora płatności a następnie, ze strony operatora na stronę wybranego z listy banku, w celu dokonania transferu pieniędzy. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a wybranym operatorem płatności.

Karta płatnicza: Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu Tpay. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a operatorem posiadanej przez klienta karty.

Płatności Mobilne: płatności, których można dokonać zapłaty przy pomocy telefonu komórkowego, dzięki specjalnym aplikacjom (BLIK).

Gotówka za pobraniem: płatność następuje przy dostawie Produktu. Do kosztów transportu doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 1,50 złotych.

4.4. Ceny

Wszystkie ceny podane w Sklepie SmartBee Club są podawane w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Do ceny Produktu doliczany jest koszt przesyłki. Cena podana w Sklepie SmartBee Club w chwili składania Zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Spółkę. Po złożeniu Zamówienia cena zamówionych Produktów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Spółkę zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie SmartBee Club, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu SmartBee Club, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

4.5. Dostępność Produktów

Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie SmartBee Club są towarami dostępnymi. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia Zamówienia na ten sam Produkt przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że Produkt nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania Zamówienia. W przypadku braku danego Produktu w magazynie lub niemożności zrealizowania Zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją Zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

4.6. Dostawy

Dostawy Produktów są realizowane wyłącznie na terenie Polski. W przypadku, gdy przesyłka ma zostać wysłana zagranicę należy skontaktować się ze Spółką. Koszt dostawy zostanie uzgodniony indywidualnie, w zależności od kraju dostawy. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy: przesyłka kurierska, przesyłka kurierska do dedykowanego punktu odbioru przesyłek lub odbiór własny. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrany przez Spółkę Podmiot Zewnętrzny. Koszt dostawy wynoszą od 12,90 złotych brutto. Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę Produktu. W przypadku Zamówienia większej ilości Produktów, Klient ponosi koszt dostawy jednokrotnie. Czas dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia Zamówienia. W przypadku odbioru własnego Spółka nie pobiera opłat dostawy. W przypadku Zamówień przekraczających kwotę 250 złotych dostawa jest realizowana bezpłatne.

W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online (Tpay lub karta płatnicza), Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po Dacie zaksięgowania, od tej daty należy liczyć termin, w ciągu którego Produkt zostanie przekazany Klientowi.

4.7. Umowa Sprzedaży

Spółka informuje, że wszelkie informacje umieszczone na stronie internetowej Sklepu SmartBee Club nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Umowa jest zawierana w języku polskim.

4.8. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w przypadku Konsumentów i jego skutki

Klient, który jest Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg tego terminu rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż firma kurierska. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, 14-dniowy termin biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. Klient, który jest Konsumentem może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

   • pocztą na adres: SmartBee Club sp. z o.o., ul. Malwowa 79, 60-175 Poznań;
   • przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@smartbee.club;
   • przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na tutaj– przy czym nie jest to forma obowiązkowa

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Spółka zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę. Zwrotu płatności Spółka dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Spółki w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Spółkę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą lub przesyłką kurierską. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

W przypadku gdy ze względu na charakter Produkt nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą lub przesyłką kurierską, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie SmartBee Club. Spółka informuje, iż w takich przypadkach na podstawie art. 38 pkt 5, pkt 6 oraz pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Usługi Subskrypcyjnej, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

4.9. Reklamacje i zwroty

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie SmartBee Club Produktu Klient, który jest Konsumentem ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
Reklamacje związane z realizacją Umowy Sprzedaży należy składać niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Złożona reklamacja powinna zawierać:

a. Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej).

b. Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.

Wszystkie zwrócone produkty muszą być niewykorzystane i zwrócone zgodnie z niniejszym Regulaminem. Klient ponosi koszty wysyłki zwróconego Produktu. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Spółka niezwłocznie powiadomi Klienta, nie później niż w ciągu 14 dni. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Spółka albo wymieni Produkt na nowy wolny od wad albo zwróci należności pobrane od Klienta, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych. Zwrot należności nastąpi tą samą Metodą Płatności, z której korzystał Klient przy opłacaniu Zamówienia.

.

5. Postanowienia wspólne

5.1 Kupony (Kody Promocyjne)

Spółka może, wedle swego wyłącznego uznania, tworzyć Kupony zwane też Kodami Promocyjnymi, które można wykorzystywać wymieniać na funkcje lub korzyści związane z Usługami, z zastrzeżeniem wszelkich dodatkowych postanowień, które Spółka może wprowadzić w odniesieniu do konkretnych Kodów Promocyjnych. Klient zgadza się, że Kody Promocyjne: (i) muszą być wykorzystywane przez grupę docelową, dla której są przeznaczone, jak również w przewidzianym dla nich celu oraz w sposób zgodny z prawem; (ii) nie mogą być powielane, sprzedawane ani przenoszone w żaden sposób, ani też powszechnie udostępniane (publikowane w sposób ogólnie dostępny ani w żaden inny sposób), chyba że za wyraźną zgodą Spółki; (iii) mogą być unieważniane przez Spółkę z dowolnego powodu, bez ponoszenia przez Spółkę jakiejkolwiek odpowiedzialności; (iv) mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z konkretnymi postanowieniami ustanowionymi przez Spółkę w odniesieniu do tego rodzaju Kodów Promocyjnych; (v) nie podlegają wymianie na gotówkę; oraz (vi) mogą wygasnąć przed ich wykorzystaniem przez użytkownika. Spółka zastrzega sobie prawo wstrzymania funkcji lub korzyści uzyskanych poprzez wykorzystanie Kodów Promocyjnych przez Klienta lub jakiegokolwiek innego użytkownika w przypadku, gdy Spółka stwierdzi lub uzna, że wykorzystanie lub zrealizowanie Kodu Promocyjnego miało charakter błędu, oszustwa, działania niezgodnego z prawem lub naruszenia postanowień obowiązujących w odniesieniu do danego Kodu Promocyjnego lub postanowień niniejszego Regulaminu.

5.2. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

5.3. Dowód zakupu

Klient otrzymuje dowód zakupu w postaci faktury VAT na podany przez siebie adres e-mail.

5.4. Dane osobowe

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie Smartbee Club oraz Sklepie SmartBee Club, a także korzystania z Usługi Subskrypcyjnej oraz dokonywanie w nim zakupów. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

5.5. Pozostałe postanowienia

Spółka zastrzega sobie możliwość okresowego dokonywania zmiany w Regulaminie SmartBee Club z ważnych powodów takich jak na przykład usprawnienie istniejących funkcji lub cech lub dodanie nowych funkcji lub cech do Serwisu SmartBee Club, dostosowanie techniczne Serwisu SmartBee Club, zapewnienie funkcjonalności lub bezpieczeństwa Strony internetowej, a także z przyczyn prawnych lub regulacyjnych. Spółka poinformuje Klienta o każdej zmianie Regulaminu SmartBee Club co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie to mieć wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień.

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie Umowy podlegają przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będą interpretowane.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2020 r.

6. Opinie w Sklepie Internetowym

6.1

Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

6.2

Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

6.3

Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

6.4

Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

6.5

Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6.6

Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

6.7

Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.