#SmartDzieciaki Premium za 109 zł

Sprawdź nasz program naukowy #smartDzieciaki – pierwszy box cyklu #SmartDzieciaki PREMIUM z rabatem teraz za 109 zł/msc

Nauka przez zabawę

Eksperymenty są zaprojektowane przez naukowców związanych z Polską Akademią Nauk i własnoręcznie testowane przez dzieci.

Dostawa subskrypcji w pakiecie 0 zł!

Zestawy subskrypcyjne w pakietach dostarczamy za 0 zł.

SmartBee Club

4. Klatka Faradaya

Trudność
Czas
Przygotuj z pudełka:
kulka styropianowa 1 szt.

kulka styropianowa 1 szt.

korek 1 szt.

korek 1 szt.

drut miedziany 10 cm 1 szt.

drut miedziany 10 cm 1 szt.

arkusz folii aluminiowej 1 szt.

arkusz folii aluminiowej 1 szt.

rurka PCV 1 szt.

rurka PCV 1 szt.

szmatka do elektryzowania 1 szt.

szmatka do elektryzowania 1 szt.

taśma klejąca 1 szt.

taśma klejąca 1 szt.

kolorowe krzyżyki 4 szt.

kolorowe krzyżyki 4 szt.

Przygotuj z domu:
nożyczki

nożyczki

linijka

linijka

INFORMACJE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY INFORMACJE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY

W przypadku kontaktu z okiem: przepłukać oko dużą ilością wody i trzymać je, jeśli to konieczne, otwarte. Zwrócić się o natychmiastową poradę medyczną.

W przypadku połknięcia: wypłukać usta wodą, napić się czystej wody. Nie wywoływać wymiotów. Zwrócić się o natychmiastową poradę medyczną.

W przypadku wdychania oparów: wyprowadzić osobę na świeże powietrze.

W przypadku kontaktów ze skórą i oparzeń powierzchnię skażonej skóry spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 10 minut.

W razie wątpliwości bezzwłocznie udać się po poradę medyczną. Zabierz ze sobą chemikalia z opakowaniem oraz instrukcją.

W przypadku urazu zawsze zwracaj się o poradę medyczną.

PORADY DLA OSÓB DOROSŁYCH SPRAWUJĄCYCH NADZÓR PORADY DLA OSÓB DOROSŁYCH SPRAWUJĄCYCH NADZÓR

Każdy z zestawów SmartBee jest przeznaczony do wykonywania doświadczeń dla dzieci w wieku powyżej 8 lat.

Dobierając eksperymenty, zadbaj o to, by mieć na uwadze zróżnicowane zdolności i indywidualne predyspozycje swojego dziecka.

Przed rozpoczęciem eksperymentów przeczytaj dokładnie instrukcje, zasady bezpieczeństwa i informacje z zakresu pierwszej pomocy.

Dokładnie omów z dzieckiem ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa przed rozpoczęciem wykonywania doświadczeń. Postępuj zgodnie z nimi oraz zachowaj jako odniesienie. Pamiętaj, że niewłaściwe używanie chemikaliów może powodować urazy i szkodzić zdrowiu.

Za pomocą akcesoriów, które znajdziesz w zestawie, wykonaj tylko te eksperymenty, które są opisane w instrukcjach.

Miejsce wykonania doświadczenia powinno być wolne od przeszkód i oddalone od miejsca przechowywania żywności. Warto zadbać o dobre oświetlenie, przewietrzenie i swobodny dostęp do bieżącej wody.

Eksperymenty zaleca się wykonywać na stole z blatem odpornym na działanie ciepła.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj instrukcję przed użyciem, postępuj zgodnie z nimi i zachowaj jako odniesienie.

Dopilnuj, aby małe dzieci, zwierzęta i osoby niemające ochrony oczu znajdowały się z dala od miejsca wykonywania doświadczeń.

Zakładaj zawsze ochronę oczu.

Przechowuj ten zestaw do wykonywania doświadczeń poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.

Wyczyść cały sprzęt po użytkowaniu.

Upewnij się, że pojemniki po użyciu zostały całkowicie zamknięte i są prawidłowo przechowywane.

Upewnij się, że wszystkie puste pojemniki są usuwane w odpowiedni sposób.

Umyj ręce po wykonaniu doświadczeń.

Nie wykorzystuj ponownie oryginalnych pojemników do środków spożywczych. Usuń je bezzwłocznie.

Nie używaj innego sprzętu niż ten, który znajduje się w zestawie lub jest zalecany w instrukcjach użytkowania.

Nie jedz i nie pij w miejscu wykonywania doświadczeń.

Nie dopuść do kontaktu chemikaliów z oczami lub z ustami.

Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji bezpieczeństwa dołączonej do zestawu.

Krok 01 Krok 02 Krok 03 Krok 04 Krok 05 Krok 06 Krok 07 Krok 08 Krok 09 Krok 10 Krok 11 Krok 12 Krok 13
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Krok 5
Krok 6
Krok 7
Krok 8
Krok 9
Krok 10
Krok 11
Krok 12
Krok 13

Instrukcja wideo

Zobacz film

Czas na naukową konstrukcję!

W tym eksperymencie zbudujesz własną klatkę Faradaya.

Czas na naukową konstrukcję!

Wytnij z folii aluminiowej pasek długości 4 cm i szerokości 2 cm oraz cztery paski o długości 25 cm i szerokości 1 cm.

Wytnij z folii aluminiowej pasek długości 4 cm i szerokości 2 cm oraz cztery paski o długości 25 cm i szerokości 1 cm.

Każdy pasek złóż kilkakrotnie wzdłuż dłuższych boków, aby nadać mu większą sztywność.

Każdy pasek złóż kilkakrotnie wzdłuż dłuższych boków, aby nadać mu większą sztywność.

Krótszy pasek folii przebij po środku drucikiem. Następnie na drucik nabij styropianową kulkę. Taką konstrukcję wbij w środek korka.

Krótszy pasek folii przebij po środku drucikiem. Następnie na drucik nabij styropianową kulkę. Taką konstrukcję wbij w środek korka.

Właśnie zbudowałeś wersorium.

Jest to przyrząd, który służy do wykrywania statycznych ładunków elektrycznych.

Właśnie zbudowałeś wersorium.

Z dwóch długich pasków zrób pierścienie, a ich końce sklej taśmą klejącą.

Z dwóch długich pasków zrób pierścienie, a ich końce sklej taśmą klejącą.

Pozostałe dwa paski złącz pośrodku taśmą klejącą, tak aby utworzyły symetryczny krzyż.

Pozostałe dwa paski złącz pośrodku taśmą klejącą, tak aby utworzyły symetryczny krzyż.

Z aluminiowych pierścieni i krzyża zbuduj klatkę.

  • Czy wiesz, że… samochód jest prawie klatką Faradaya? To prawda tylko dla pola elektrostatycznego. Auto byłoby idealną klatką Faradaya, gdyby nie miało okien.
Z aluminiowych pierścieni i krzyża zbuduj klatkę.

Weź rurkę i potrzyj ją szmatką do elektryzowania.

Weź rurkę i potrzyj ją szmatką do elektryzowania.

Rozpocznij badania.

Przystaw rurkę do zbudowanego wersorium. Co się stało, gdy rurka została przybliżona do przyrządu?

Rozpocznij badania.

Nakryj wersorium zbudowaną klatką i postaw przy niej trzy plastikowe kryżyki, które uniemożliwią jej przesuwanie.

Nakryj wersorium zbudowaną klatką i postaw przy niej trzy plastikowe kryżyki, które uniemożliwią jej przesuwanie.

Zbliż naelektryzowaną rurkę PCV do klatki.

  • Uwaga: Nie dotykaj klatki rurką PCV.
Zbliż naelektryzowaną rurkę PCV do klatki.

Czy ramię wersorium się poruszyło?

Tym razem wersorium się nie poruszyło, ponieważ zbudowana klatka chroni przed polem elektrostatycznym. Dzieje się tak, bo ładunki wewnątrz metalu łatwo się przemieszczają pod wpływem pola elektrycznego. Przesunięcie ładunków na zewnętrzną część klatki powoduje, że w środku klatki powstaje pole przeciwne do zewnętrznego. Wtedy pola wzajemnie się zerują.

  • Czy wiesz, że… klatka Faradaya najczęściej występuje w postaci metalowego naczynia lub siatki?
Czy ramię wersorium się poruszyło?

Michael Faraday – samouk i geniusz fizyki

Michael Faraday był dziewiętnastowiecznym fizykiem i chemikiem. Wiedzę zdobywał studiując wiele książek, w szczególności Encyklopedię Britannica oraz Rozważania o Chemii. Pierwszą pracę znalazł w księgarni, gdzie poznał sir Humphry’ego Davy – wynalazcę pierwszej bezpiecznej lampy górniczej. Sir Davy zaproponował Faradayowi pracę sekretarza. Wkrótce potem otrzymał stanowisko Asystenta w Royal Institution of Great Britain, brytyjskim stowarzyszeniu naukowo – edukacyjnym. Na terenie Royal Institution dokonano m.in. odkryć potasu, sodu, baru, wapnia czy magnezu.

Sam Faraday dokonał tam odkrycia indukcji elektromagnetycznej i skonstruował pierwszy silnik elektryczny. Dokonał tego analizując zachowanie igły magnetycznej, która odchylała się, gdy prąd elektryczny płynął przez blisko położony przewód. Faradayowi przyszło na myśl, że gdyby igła magnetyczna była zamocowana, to zamiast niej poruszyłby się przewód. W taki sposób stworzył urządzenie, w którym przewód obracał się wokół magnesu tak długo, jak długo przez przewód płynie prąd elektryczny. 

SmartBee Club

Nie czekaj, odkrywaj!

Zobacz jak działa klatka Faradaya w naszej aplikacji AR.

  1. Ściągnij aplikację SmartBee Club na smartfon lub tablet.
  2. Połóż kartę do AR na płaskiej powierzchni.
  3. Otwórz aplikację i kliknij „Eksperyment AR”.
  4. Nakieruj obiektyw smartfona na wzór na karcie i przenieś się do świata rozszerzonej rzeczywistości. Obserwuj trójwymiarowe elementy, które pojawią się na ekranie.
  5. By odkryć więcej, powiększaj i pomniejszaj detale elementów.
SmartBee Club

Czym jest Klatka Faradaya?

Klatka Faradaya to metalowy ekran mający chronić przed polem elektrycznym. Wynalazek wymyślił i skonstruował w 1836 roku fizyk Michael Faraday. Przeprowadzone przez niego doświadczenie wykazało, że ładunek znajduje się tylko po zewnętrznej stronie naładowanego przewodnika, bez wpływu na ciała znajdujące się wewnątrz. Ten wynalazek stosowany jest do dziś.

Zanotujcie swoje odpowiedzi! Gotowi na wielobarwne wyzwanie?

Quiz SmartBee Club

Młody naukowcu, to jeszcze nie koniec przygody! Po czasie wytężonej pracy i dobrej zabawy z zestawem Moc Ognia, czas sprawdzić Twoją wiedzę!

Co dzieje się z listkami elektroskopu, gdy zbliżamy do nich naelektryzowaną rurkę?

Co to jest prąd elektryczny?

Czym są przewodniki prądu elektrycznego?

Zaznacz odpowiedź, w której wszystkie materiały są przewodnikami

Jaki może być ładunek elektryczny?

Co się dzieje, gdy zbliżymy do siebie dwa takie same ładunki elektryczne?

Czym są pioruny?

Na jakich planetach obserwuje się pioruny?

Czym jest fulguryt?

Czym jest piorunochron?

Do czego detektywowi przydaje się elektrostatyka?

Czego używają osoby pracujące z delikatnym sprzętem elektronicznym?

Twój wynik 4/10

Wnioski z eksperymentów

Udało się! Zakończyliście wszystkie eksperymenty z zestawu Elektrostatyka. To był dzień elektryzujących wrażeń!

Dzięki elektroskopowi, dowiedzieliście się, że takie same ładunki się odpychają. Zaobserwowaliście również, że im ładunków jest więcej tym odpychają się bardziej. Znaczenie miała tu także odległość na jaką ładunki były od siebie oddalone. Im bliżej siebie były, tym odpychały się z większą siłą. 

W czasie wykonywania eksperymentu “Naelektryzowany świat” odkryliście, że wokół Was znajduje się wiele przedmiotów, które reagują na pole elektryczne. Dzięki doświadczeniom przekonaliście się, że naelektryzowane przedmioty mogą się nie tylko odpychać, ale i przyciągać, jeśli zgromadzone na nich ładunki są przeciwne.

W eksperymencie “Naelektryzowane piłki” przekonaliście się, że siły, które działają na ładunki są duże i mogą nadawać przedmiotom znaczne przyspieszenie. Zobaczyliście też, że nawet ładunki na ludzkim ciele mogą silnie oddziaływać na otoczenie. 

Dzięki skonstruowaniu klatki Faradaya przekonaliście się, jak można przeciwdziałać oddziaływaniu elektrostatycznemu i jak chronić się przed niechcianymi ładunkami. Poznaliście tu także czym jest wersorium, czyli jedna z form elektroskopu. 

Przygoda z zestawem “Elektrostatyka” wyposażyła Was także w elektryzującą wiedzę na temat zjawiska elektryzowania, izolatorów i przewodników, piorunów i piorunochronów, specjalnym opasek antyelektrostatycznych oraz wykorzystaniu elektrostatyki w rozwiązywaniu zagadek detektywistycznych. 

Do zobaczenia przy kolejnym zestawie SmartBee Club!

Posprzątaj stanowisko i umyj akcesoria.

Gdzie zutylizować substancje? Klatkę Faradaya wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane. Pałeczkę i szmatkę zostaw do dalszego eksperymentowania, a jeśli się zniszczą wyrzuć odpowiednio: rurkę do pojemnika na plastiki, a szmatkę do pojemnika na odpady zmieszane.

Pokaż reszcie Klubowiczów, jak Ci poszło!

Pochwal się wynikami eksperymentów i udostępnij zdjęcia na Facebooku lub Instagramie #smartbeeclub

Chcesz wykonać następny eksperyment w gronie kolegów?

Zadbajcie o odpowiednie zabezpieczenie. Po dodatkowe akcesoria wejdź do sklepu SmartBee.
Sklep online