#SmartDzieciaki Premium za 109 zł

Sprawdź nasz program naukowy #smartDzieciaki – pierwszy box cyklu #SmartDzieciaki PREMIUM z rabatem teraz za 109 zł/msc

Nauka przez zabawę

Eksperymenty są zaprojektowane przez naukowców związanych z Polską Akademią Nauk i własnoręcznie testowane przez dzieci.

Dostawa subskrypcji w pakiecie 0 zł!

Zestawy subskrypcyjne w pakietach dostarczamy za 0 zł.

SmartBee Club

1. Elektroskop

Trudność
Czas
Przygotuj z pudełka:
korek 1 szt.

korek 1 szt.

drut miedziany 15 cm 1 szt.

drut miedziany 15 cm 1 szt.

arkusz folii aluminiowej 1 szt.

arkusz folii aluminiowej 1 szt.

rurka PCV 1 szt.

rurka PCV 1 szt.

szmatka do elektryzowania 1 szt.

szmatka do elektryzowania 1 szt.

balon 1 szt.

balon 1 szt.

szklany słoik 1 szt.

szklany słoik 1 szt.

Przygotuj z domu:
linijka

linijka

wykałaczka lub szpikulec do ciasta

wykałaczka lub szpikulec do ciasta

nożyczki

nożyczki

INFORMACJE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY INFORMACJE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY

W przypadku kontaktu z okiem: przepłukać oko dużą ilością wody i trzymać je, jeśli to konieczne, otwarte. Zwrócić się o natychmiastową poradę medyczną.

W przypadku połknięcia: wypłukać usta wodą, napić się czystej wody. Nie wywoływać wymiotów. Zwrócić się o natychmiastową poradę medyczną.

W przypadku wdychania oparów: wyprowadzić osobę na świeże powietrze.

W przypadku kontaktów ze skórą i oparzeń powierzchnię skażonej skóry spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 10 minut.

W razie wątpliwości bezzwłocznie udać się po poradę medyczną. Zabierz ze sobą chemikalia z opakowaniem oraz instrukcją.

W przypadku urazu zawsze zwracaj się o poradę medyczną.

PORADY DLA OSÓB DOROSŁYCH SPRAWUJĄCYCH NADZÓR PORADY DLA OSÓB DOROSŁYCH SPRAWUJĄCYCH NADZÓR

Każdy z zestawów SmartBee jest przeznaczony do wykonywania doświadczeń dla dzieci w wieku powyżej 8 lat.

Dobierając eksperymenty, zadbaj o to, by mieć na uwadze zróżnicowane zdolności i indywidualne predyspozycje swojego dziecka.

Przed rozpoczęciem eksperymentów przeczytaj dokładnie instrukcje, zasady bezpieczeństwa i informacje z zakresu pierwszej pomocy.

Dokładnie omów z dzieckiem ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa przed rozpoczęciem wykonywania doświadczeń. Postępuj zgodnie z nimi oraz zachowaj jako odniesienie. Pamiętaj, że niewłaściwe używanie chemikaliów może powodować urazy i szkodzić zdrowiu.

Za pomocą akcesoriów, które znajdziesz w zestawie, wykonaj tylko te eksperymenty, które są opisane w instrukcjach.

Miejsce wykonania doświadczenia powinno być wolne od przeszkód i oddalone od miejsca przechowywania żywności. Warto zadbać o dobre oświetlenie, przewietrzenie i swobodny dostęp do bieżącej wody.

Eksperymenty zaleca się wykonywać na stole z blatem odpornym na działanie ciepła.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj instrukcję przed użyciem, postępuj zgodnie z nimi i zachowaj jako odniesienie.

Dopilnuj, aby małe dzieci, zwierzęta i osoby niemające ochrony oczu znajdowały się z dala od miejsca wykonywania doświadczeń.

Zakładaj zawsze ochronę oczu.

Przechowuj ten zestaw do wykonywania doświadczeń poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.

Wyczyść cały sprzęt po użytkowaniu.

Upewnij się, że pojemniki po użyciu zostały całkowicie zamknięte i są prawidłowo przechowywane.

Upewnij się, że wszystkie puste pojemniki są usuwane w odpowiedni sposób.

Umyj ręce po wykonaniu doświadczeń.

Nie wykorzystuj ponownie oryginalnych pojemników do środków spożywczych. Usuń je bezzwłocznie.

Nie używaj innego sprzętu niż ten, który znajduje się w zestawie lub jest zalecany w instrukcjach użytkowania.

Nie jedz i nie pij w miejscu wykonywania doświadczeń.

Nie dopuść do kontaktu chemikaliów z oczami lub z ustami.

Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji bezpieczeństwa dołączonej do zestawu.

Krok 01 Krok 02 Krok 03 Krok 04 Krok 05 Krok 06 Krok 07 Krok 08 Krok 09 Krok 10 Krok 11 Krok 12 Krok 13
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Krok 5
Krok 6
Krok 7
Krok 8
Krok 9
Krok 10
Krok 11
Krok 12
Krok 13

Instrukcja wideo

Zobacz film

W tym eksperymencie zbudujesz własny elektroskop, do dzieła!

W tym eksperymencie zbudujesz własny elektroskop, do dzieła!

Wykałaczką lub innym długim, ostrym przedmiotem zrób dziurkę w korku. Następnie włóż do dziurki drut i przełóż go przez korek.

Wykałaczką lub innym długim, ostrym przedmiotem zrób dziurkę w korku. Następnie włóż do dziurki drut i przełóż go przez korek.

Po jednej stronie drutu uformuj z niego spiralę, a z drugiej haczyk.

Po jednej stronie drutu uformuj z niego spiralę, a z drugiej haczyk.

Wytnij dwa prostokątne płatki z folii aluminiowej o długości 4 cm i szerokości 0,5 cm.

Wytnij dwa prostokątne płatki z folii aluminiowej o długości 4 cm i szerokości 0,5 cm.

Nabij płatki na haczyk, tak samo jak nabija się przynętę na haczyk od wędki.

Nabij płatki na haczyk, tak samo jak nabija się przynętę na haczyk od wędki.

Włóż korek do słoika, tak aby haczyk z płatkami folii aluminiowej był na dole korka, a spirala u góry.

 • Uwaga: paski folii aluminiowej nie mogą dotykać dna zlewki.
Włóż korek do słoika, tak aby haczyk z płatkami folii aluminiowej był na dole korka, a spirala u góry.

Naelektryzuj rurkę PCV pocierając ją szmatką.

Naelektryzuj rurkę PCV pocierając ją szmatką.

Rozpocznij badania. Przystaw rurkę PCV do spirali i obserwuj jak paski zaczynają się ruszać.

Im bliżej rurka PCV jest przystawiona do spirali, tym paski bardziej się od siebie oddalają. Dzieje się tak, ponieważ im bliżej siebie znajdują się ładunki, tym silniej na siebie oddziałują.

 • Uwaga: Rurkę PCV przystaw jak najbliżej drutu w kształcie spirali, jednak go nie dotykaj.
Rozpocznij badania. Przystaw rurkę PCV do spirali i obserwuj jak paski zaczynają się ruszać.

Czas na obserwację!

Przygotujcie ARKUSZ OBSERWACJI, znajdziecie go w instrukcji na stronie 14 lub pobierzecie wersję do druku TUTAJ. Jak na naukowców przystało, przeprowadzimy teraz naukowe obserwacje.

Czas na obserwację!

To zadanie dla dwojga

Jedna osoba będzie testerem, a druga notuje. W badaniu pomogą Wam poniższe pytania. Odpowiedzi zapisujcie w ARKUSZU OBSERWACJI. Zaczynamy!

 • A. Co się stanie, gdy napompowany balon potrzesz szmatką i przyłożysz do elektroskopu?
 • B. Co się stanie, gdy przyłożysz do elektroskopu szklaną butelkę?
 • C. Co się stanie, gdy przyłożysz do elektroskopu rękaw ulubionego swetra?
 • D. Co się stanie, gdy przyłożysz do elektroskopu koc?
 • E. Co się stanie, gdy założysz lub ściągniesz sweter i przystawisz palec w pobliżu elektroskopu?
To zadanie dla dwojga

Czym jest elektrostatyka?

Nasz świat składa się z małych cząstek. Niektóre z nich posiadają cechę zwaną ładunkiem. Bardzo trudno powiedzieć czym jest ładunek i dlatego zazwyczaj opisuje się jak działa. Podstawowe cząstki, które posiadają ładunek (nazywany ładunkiem elementarnym) to protony oraz elektrony. Obie te cząstki posiadają pojedyncze ładunki - proton ma ładunek dodatni, a elektron ma ładunek ujemny. Ładunki o tym samym znaku się odpychają, a ładunki o przeciwnym znaku się przyciągają. Ładunki mogą gromadzić się na przedmiotach, takich jak stół, skóra i ubrania. To, jakie ładunki zgromadzą się na danej powierzchni, zależy od tego z czego jest zbudowana i warunków jakie na niej panują. Zależy to również od zjawisk, które powodują przenoszenie ładunku np. pocieranie plastikowej rurki polarową szmatką. Dziedziną fizyki, która zajmuje się oddziaływaniami pomiędzy takimi nieruchomymi ładunkami nazywamy elektrostatyką. Warto wiedzieć, że badaniami nad elektrostatyką zajmowano się już w starożytności, na długo przed wynalezieniem elektryczności. Bursztyn, który znany jest ze swoich zdolności gromadzenia ładunku, nazywany był przez greków elektron - to właśnie od tej nazwy wywodzi się nazwa cząstki elektron oraz nazwa zjawiska elektryczności.

 • Ładunek elektryczny - podstawowa cecha materii. Ładunek można zaobserwować dzięki oddziaływaniu elektrostatycznemu.
 • Prąd elektryczny - uporządkowany ruch ładunków elektrycznych.
 • Czy wiesz, że… elektrostatyka jest podstawą działania drukarek i kserokopiarek laserowych?
Czym jest elektrostatyka?

Przewodniki i izolatory, jakie materiały przewodzą prąd a jakie nie?

Zobacz film

Jonizacja

Atomy to jedne z podstawowych “cegiełek”, z których składa się nasz świat - mogą występować samodzielnie lub łączyć się i tworzyć większe cząsteczki. Dawniej sądzono, że atomy są niepodzielne. Badania pokazały jednak, że atomy złożone są z mniejszych cząstek, w tym z protonów i elektronów (zobacz ciekawostkę Elektrostatyka). Okazuje się, że w przyrodzie często dochodzi do zjawisk, które częściowo rozbijają atomy oraz cząsteczki na mniejsze części. Jeden z takich procesów to właśnie jonizacja, która prowadzi do tego, że atomy i cząsteczki przestają być obojętne elektrycznie. Oznacza to, że liczba protonów i elektronów w atomie lub cząsteczce przestaje być równa. Niewyrównane elektrycznie atomy i cząsteczki nazywamy jonami. Jony, które posiadają więcej elektronów (ładunków ujemnych) - nazywamy anionami. Jony, które posiadają więcej protonów (ładunków dodatnich) nazywamy kationami. Powstawanie jonów i kationów z obojętnych atomów lub cząsteczek to jonizacja.

Jonizacja

Zobacz w hologramie:

Jak wygląda kula plazmowa.

Zobacz w hologramie:
 1. Używając smartfona, uruchom aplikację SmartBee Club AR.
 2. Kliknij w zakładkę "HoloBee".
 3. Skieruj obiektyw aparatu na QR kod, który widzisz poniżej.
 4. Odtwórz film video.
 5. Użyj holograficznego ekranu, który był załączony do zestawu Królestwo Kolorów. Postaw odwróconą piramidę na ekranie smartfona.
 6. Zgaś światło i zobacz hologram! Na ściankach piramidy wyświetli się holograficzna animacja Waszego eksperymentu.
Zobacz w hologramie:

Działanie aplikacji może być inne na różnych modelach smartfonów. Wpływ może mieć oprogramowanie i jasność ekranu. Potrzebny jest dostęp do internetu.

Zobacz w hologramie:

Posprzątaj stanowisko i umyj akcesoria.

Gdzie zutylizować substancje? Korek wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane. Drut oraz folię wyrzuć do pojemnika na metal i tworzywa sztuczne, a szklany słoik wyrzuć do pojemnika na szkło.

Pokaż reszcie Klubowiczów, jak Ci poszło!

Pochwal się wynikami eksperymentów i udostępnij zdjęcia na Facebooku lub Instagramie #smartbeeclub

Chcesz wykonać następny eksperyment w gronie kolegów?

Zadbajcie o odpowiednie zabezpieczenie. Po dodatkowe akcesoria wejdź do sklepu SmartBee.
Sklep online