#SmartDzieciaki Premium za 109 zł

Sprawdź nasz program naukowy #smartDzieciaki – pierwszy box cyklu #SmartDzieciaki PREMIUM z rabatem teraz za 109 zł/msc

Nauka przez zabawę

Eksperymenty są zaprojektowane przez naukowców związanych z Polską Akademią Nauk i własnoręcznie testowane przez dzieci.

Dostawa subskrypcji w pakiecie 0 zł!

Zestawy subskrypcyjne w pakietach dostarczamy za 0 zł.

SmartBee Club

3. Wybuchowa energia świetlna

Trudność
Czas
Przygotuj z pudełka:
balon 1 szt.

balon 1 szt.

Przygotuj z domu:
lupa z zestawu Genetyka

lupa z zestawu Genetyka

czarny pisak

czarny pisak

INFORMACJE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY INFORMACJE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY

W przypadku kontaktu z okiem: przepłukać oko dużą ilością wody i trzymać je, jeśli to konieczne, otwarte. Zwrócić się o natychmiastową poradę medyczną.

W przypadku połknięcia: wypłukać usta wodą, napić się czystej wody. Nie wywoływać wymiotów. Zwrócić się o natychmiastową poradę medyczną.

W przypadku wdychania oparów: wyprowadzić osobę na świeże powietrze.

W przypadku kontaktów ze skórą i oparzeń powierzchnię skażonej skóry spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 10 minut.

W razie wątpliwości bezzwłocznie udać się po poradę medyczną. Zabierz ze sobą chemikalia z opakowaniem oraz instrukcją.

W przypadku urazu zawsze zwracaj się o poradę medyczną.

PORADY DLA OSÓB DOROSŁYCH SPRAWUJĄCYCH NADZÓR PORADY DLA OSÓB DOROSŁYCH SPRAWUJĄCYCH NADZÓR

Każdy z zestawów SmartBee jest przeznaczony do wykonywania doświadczeń dla dzieci w wieku powyżej 8 lat.

Dobierając eksperymenty, zadbaj o to, by mieć na uwadze zróżnicowane zdolności i indywidualne predyspozycje swojego dziecka.

Przed rozpoczęciem eksperymentów przeczytaj dokładnie instrukcje, zasady bezpieczeństwa i informacje z zakresu pierwszej pomocy.

Dokładnie omów z dzieckiem ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa przed rozpoczęciem wykonywania doświadczeń. Postępuj zgodnie z nimi oraz zachowaj jako odniesienie. Pamiętaj, że niewłaściwe używanie chemikaliów może powodować urazy i szkodzić zdrowiu.

Za pomocą akcesoriów, które znajdziesz w zestawie, wykonaj tylko te eksperymenty, które są opisane w instrukcjach.

Miejsce wykonania doświadczenia powinno być wolne od przeszkód i oddalone od miejsca przechowywania żywności. Warto zadbać o dobre oświetlenie, przewietrzenie i swobodny dostęp do bieżącej wody.

Eksperymenty zaleca się wykonywać na stole z blatem odpornym na działanie ciepła.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj instrukcję przed użyciem, postępuj zgodnie z nimi i zachowaj jako odniesienie.

Dopilnuj, aby małe dzieci, zwierzęta i osoby niemające ochrony oczu znajdowały się z dala od miejsca wykonywania doświadczeń.

Zakładaj zawsze ochronę oczu.

Przechowuj ten zestaw do wykonywania doświadczeń poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.

Wyczyść cały sprzęt po użytkowaniu.

Upewnij się, że pojemniki po użyciu zostały całkowicie zamknięte i są prawidłowo przechowywane.

Upewnij się, że wszystkie puste pojemniki są usuwane w odpowiedni sposób.

Umyj ręce po wykonaniu doświadczeń.

Nie wykorzystuj ponownie oryginalnych pojemników do środków spożywczych. Usuń je bezzwłocznie.

Nie używaj innego sprzętu niż ten, który znajduje się w zestawie lub jest zalecany w instrukcjach użytkowania.

Nie jedz i nie pij w miejscu wykonywania doświadczeń.

Nie dopuść do kontaktu chemikaliów z oczami lub z ustami.

Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji bezpieczeństwa dołączonej do zestawu.

Krok 01 Krok 02 Krok 03 Krok 04
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4

Energia, światło, ciepło – czy to wszystko to samo?

Energia to bardzo szerokie pojęcie fizyczne. Naukowcy definiują je jako zdolność układu fizycznego do wykonania pracy. Brzmi skomplikowanie? Łatwiej będzie powiedzieć, że energia występuje w różnych postaciach. Ciepło jest typem energii – to energia cieplna. W czasie niektórych reakcji chemicznych może dochodzić do powstania energii chemicznej. W elektrowniach atomowych mamy do czynienia z energią jądrową, a podczas jazdy na rowerze mamy do czynienia z energią mechaniczną. Światło transportuje energię, która może zasilać np. kolektory słoneczne.

SmartBee Club

Nadmuchaj i zawiąż balon.

Nadmuchaj i zawiąż balon.

Czarnym pisakiem narysuj na nim kropkę

Czarnym pisakiem narysuj na nim kropkę

Skieruj lupą promień słońca na balon: najpierw, tam gdzie nie ma kropki, później tam gdzie jest

Skieruj lupą promień słońca na balon: najpierw, tam gdzie nie ma kropki, później tam gdzie jest

Co się wydarzyło?

Dzięki lupie promienie słoneczne zostały skupione w jednym punkcie. Ta technologia była stosowana już przez Archimedesa, który używał luster do skupienia promieni słonecznych na statkach wrogich wojsk. Skupione w ten sposób światło mogło oślepić przeciwników a być może nawet podpalić ich statek.

Czy światło ma temperaturę?

Na pewno zastanawialiście się, czy docierające z kosmosu światło ma temperaturę. Przecież promienie słoneczne nagrzewają przedmioty na ziemi. Okazuje się, że samo światło nie posiada temperatury. Prawdą jest jednak to, że każde ciało oświetlone przez światło zwiększa swoją temperaturę. Dzieje się tak, ponieważ światło przenosi energię, a temperatura to nic innego jak jedna z miar energii.

Żeby lepiej zrozumieć, czym jest temperatura posłużmy się przykładem. Ciała lub układy mogą wymieniać między sobą ciepło. Wyobraź sobie trzy ciała A, B i C. Jeśli ciało A i B oraz B i C mają tę samą temperaturę, to i temperatura ciał A i C jest taka sama. Brawo! Odkryłeś zerową zasadę termodynamiki.

Ciało doskonale czarne

To wyidealizowane ciało fizyczne pochłaniające całkowicie padające na nie promieniowanie elektromagnetyczne, niezależnie od temperatury, kąta padania i widma padającego promieniowania.

Definicję tę wprowadził Gustav Kirchohoff w 1862 r. Nie istnieje w kosmosie ciało będące „doskonale czarne”, jednakże są na niebie obiekty bardzo do niego zbliżone – gwiazdy.

Max Planck poszukiwał wzoru opisującego rozkład promieniowania ciała doskonale czarnego, który byłby zgodny z danymi eksperymentalnymi. Te badania doprowadziły go do sformułowania pojęcia kwantu energii promieniowania i zapoczątkowały rozwój mechaniki kwantowej.

Czy wiesz, że… Albert Einstein nie wierzył w poprawność mechaniki kwantowej, choć jego prace przyczyniły się do jej rozwoju i dostał za nie Nagrodę Nobla?

Zobacz w hologramie:

Koronę słońca

Zobacz w hologramie:
  1. Używając smartfona, uruchom aplikację SmartBee Club AR.
  2. Kliknij w zakładkę "HoloBee".
  3. Skieruj obiektyw aparatu na QR kod, który widzisz poniżej.
  4. Odtwórz film video.
  5. Użyj holograficznego ekranu, który był załączony do zestawu Królestwo Kolorów. Postaw odwróconą piramidę na ekranie smartfona.
  6. Zgaś światło i zobacz hologram! Na ściankach piramidy wyświetli się holograficzna animacja Waszego eksperymentu.
Zobacz w hologramie:

Działanie aplikacji może być inne na różnych modelach smartfonów. Wpływ może mieć oprogramowanie i jasność ekranu. Potrzebny jest dostęp do internetu.

Zobacz w hologramie:

Zanotujcie swoje odpowiedzi! Gotowi na wielobarwne wyzwanie?

Quiz SmartBee Club

Młody naukowcu, to jeszcze nie koniec przygody! Po czasie wytężonej pracy i dobrej zabawy z zestawem Energia Słoneczna czas sprawdzić Twoją wiedzę!

Słońce jest...

Jak szybko porusza się światło w próżni?

Z czego są wykonane panele fotowoltaiczne?

Jak nazywał się astronom, który wprowadził klasyfikację zaawansowania technicznego cywilizacji?

Co może przeprowadzić proces fotosyntezy?

Komórka zwierzęca nie posiada?

Jakie organellum jest niezbędne w procesie fotosyntezy?

Jakie związki powstają w wyniku fotosyntezy?

Oxytree to odmiana jakiej rośliny?

Jeśli ciało A i B oraz B i C mają tę samą temperaturę, to i temperatura ciał A i C jest taka sama – to która zasada termodynamiki?

Jaki starożytny uczony używał „promienia śmieci”?

Jak nazywał się uczony, który sformułował pojęcie kwantu energii?

Twój wynik 4/10

Wnioski z eksperymentów

Udało się! Zakończyliście wszystkie eksperymenty z zestawu Energia słoneczna.

W tym zestawie mieliście okazję przeprowadzić trzy eksperymenty. W pierwszym z nich dowiedzieliście się czym są panele fotowoltaiczne i jak energia słońca może napędzać samochód.

Dowiedzieliście się również czym są kolektory słoneczne i dlaczego energia odnawialna jest nazywana zieloną energią.

W drugim doświadczeniu przeprowadziliście proces fotosyntezy. Dowiedzieliście się, że w tym procesie rośliny przekształcają dwutlenek węgla i wodę w glukozę i tlen. Poznaliście też różnice między komórką roślinną i zwierzęcą. Wiecie już też dlaczego liść jest zielony.

Trzeci eksperyment udowodnił, że energia świetlna może być wybuchowa. Dowiedzieliście się także o zasadach termodynamiki oraz, że energia może mieć wiele form.

To już nasz ostatni zestaw! Dziękujemy za wspólną zabawę! Do zobaczenia następnym razem!

Posprzątaj stanowisko.

Gdzie zutylizować komponenty? Balonik wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane.

Pokaż reszcie Klubowiczów, jak Ci poszło!

Pochwal się wynikami eksperymentów i udostępnij zdjęcia na Facebooku lub Instagramie #smartbeeclub

Chcesz wykonać następny eksperyment w gronie kolegów?

Zadbajcie o odpowiednie zabezpieczenie. Po dodatkowe akcesoria wejdź do sklepu SmartBee.
Sklep online