#SmartDzieciaki Premium za 109 zł

Sprawdź nasz program naukowy #smartDzieciaki – pierwszy box cyklu #SmartDzieciaki PREMIUM z rabatem teraz za 109 zł/msc

Nauka przez zabawę

Eksperymenty są zaprojektowane przez naukowców związanych z Polską Akademią Nauk i własnoręcznie testowane przez dzieci.

Dostawa subskrypcji w pakiecie 0 zł!

Zestawy subskrypcyjne w pakietach dostarczamy za 0 zł.

SmartBee Club

1. Samochód napędzany Słońcem

Trudność
Czas
Przygotuj z pudełka:
układ napędowy 1 szt.

układ napędowy 1 szt.

mocowanie silnika 1 szt.

mocowanie silnika 1 szt.

oś 2 szt.

oś 2 szt.

mocowanie osi 5 szt.

mocowanie osi 5 szt.

małe koło zębate 1 szt.

małe koło zębate 1 szt.

duże koło zębate 1 szt.

duże koło zębate 1 szt.

rama konstrukcji 1 szt.

rama konstrukcji 1 szt.

dwustronna taśma klejąca 1 szt.

dwustronna taśma klejąca 1 szt.

śrubka 12 szt.

śrubka 12 szt.

nakładka 5 szt.

nakładka 5 szt.

koło 4 szt.

koło 4 szt.

Przygotuj z domu:
mały śrubokręt krzyżakowy

mały śrubokręt krzyżakowy

kartka 1 szt.

kartka 1 szt.

INFORMACJE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY INFORMACJE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY

W przypadku kontaktu z okiem: przepłukać oko dużą ilością wody i trzymać je, jeśli to konieczne, otwarte. Zwrócić się o natychmiastową poradę medyczną.

W przypadku połknięcia: wypłukać usta wodą, napić się czystej wody. Nie wywoływać wymiotów. Zwrócić się o natychmiastową poradę medyczną.

W przypadku wdychania oparów: wyprowadzić osobę na świeże powietrze.

W przypadku kontaktów ze skórą i oparzeń powierzchnię skażonej skóry spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 10 minut.

W razie wątpliwości bezzwłocznie udać się po poradę medyczną. Zabierz ze sobą chemikalia z opakowaniem oraz instrukcją.

W przypadku urazu zawsze zwracaj się o poradę medyczną.

PORADY DLA OSÓB DOROSŁYCH SPRAWUJĄCYCH NADZÓR PORADY DLA OSÓB DOROSŁYCH SPRAWUJĄCYCH NADZÓR

Każdy z zestawów SmartBee jest przeznaczony do wykonywania doświadczeń dla dzieci w wieku powyżej 8 lat.

Dobierając eksperymenty, zadbaj o to, by mieć na uwadze zróżnicowane zdolności i indywidualne predyspozycje swojego dziecka.

Przed rozpoczęciem eksperymentów przeczytaj dokładnie instrukcje, zasady bezpieczeństwa i informacje z zakresu pierwszej pomocy.

Dokładnie omów z dzieckiem ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa przed rozpoczęciem wykonywania doświadczeń. Postępuj zgodnie z nimi oraz zachowaj jako odniesienie. Pamiętaj, że niewłaściwe używanie chemikaliów może powodować urazy i szkodzić zdrowiu.

Za pomocą akcesoriów, które znajdziesz w zestawie, wykonaj tylko te eksperymenty, które są opisane w instrukcjach.

Miejsce wykonania doświadczenia powinno być wolne od przeszkód i oddalone od miejsca przechowywania żywności. Warto zadbać o dobre oświetlenie, przewietrzenie i swobodny dostęp do bieżącej wody.

Eksperymenty zaleca się wykonywać na stole z blatem odpornym na działanie ciepła.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj instrukcję przed użyciem, postępuj zgodnie z nimi i zachowaj jako odniesienie.

Dopilnuj, aby małe dzieci, zwierzęta i osoby niemające ochrony oczu znajdowały się z dala od miejsca wykonywania doświadczeń.

Zakładaj zawsze ochronę oczu.

Przechowuj ten zestaw do wykonywania doświadczeń poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.

Wyczyść cały sprzęt po użytkowaniu.

Upewnij się, że pojemniki po użyciu zostały całkowicie zamknięte i są prawidłowo przechowywane.

Upewnij się, że wszystkie puste pojemniki są usuwane w odpowiedni sposób.

Umyj ręce po wykonaniu doświadczeń.

Nie wykorzystuj ponownie oryginalnych pojemników do środków spożywczych. Usuń je bezzwłocznie.

Nie używaj innego sprzętu niż ten, który znajduje się w zestawie lub jest zalecany w instrukcjach użytkowania.

Nie jedz i nie pij w miejscu wykonywania doświadczeń.

Nie dopuść do kontaktu chemikaliów z oczami lub z ustami.

Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji bezpieczeństwa dołączonej do zestawu.

Krok 01 Krok 02 Krok 03 Krok 04 Krok 05 Krok 06 Krok 07 Krok 08 Krok 09 Krok 10 Krok 11 Krok 12 Krok 13
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Krok 5
Krok 6
Krok 7
Krok 8
Krok 9
Krok 10
Krok 11
Krok 12
Krok 13

Mamy dla Ciebie nie lada zadanie.

Zostaniesz teraz konstruktorem aut i zbudujesz pojazd napędzany energią słoneczną.

Mamy dla Ciebie nie lada zadanie.

Przygotuj elementy potrzebne do złożenia samochodu.

 • Uwaga! W zestawie znajdują się elementy zapasowe.
Przygotuj elementy potrzebne do złożenia samochodu.

Rozpoczynamy składanie pojazdu.

Przygotuj śrubokręt krzyżakowy i uzbrój się w cierpliwość. Niektóre elementy są dość małe, może będziesz potrzebować pomocy dorosłych.

Rozpoczynamy składanie pojazdu.

Weź ramę konstrukcji i 4 mocowania osi. Blaszki mocujące przykręć ośmioma śrubkami do 4 narożników ramy zgodnie z rysunkiem.

Zwróć uwagę na położenie elementów – mocujemy je dłuższym bokiem do dłuższego boku ramy.

Weź ramę konstrukcji i 4 mocowania osi. Blaszki mocujące przykręć ośmioma śrubkami do 4 narożników ramy zgodnie z rysunkiem.

Światło a energia

Potocznie światłem nazywamy widoczną gołym okiem część promieniowania elektromagnetycznego, które odbierane jest przez siatkówkę oka ludzkiego. O polu elektromagnetycznym mówiliśmy już w zestawie Magneto.

Energia z kolei to wielkość fizyczna, która opisuje zdolność do wykonania pracy przez pewien układ. Co ma zatem wspólnego światło i energia? Światło jest nośnikiem energii. Brzmi skomplikowanie? Przeczytajcie nasz artykuł na blogu i przekonajcie się, jak to zagadnienie wyjaśnia nasz naukowiec.

SmartBee Club

Przygotuj się do montażu osi.

Weź obie osie. Na jedną nasuń duże koło zębate. Na drugą nakładkę.

 • Uwaga: ten krok wykonuje rodzic.
Przygotuj się do montażu osi.

Połącz osie z ramą.

Wsuń osie w mocowanie zgodnie z rysunkiem a następnie zablokuj dwie pozostałe końcówki przed wysunięciem wykorzystując nakładki.

 • Uwaga! Zwróć uwagę na to, aby osie wsunąć w niższy otwór oraz aby nakładki nie były za bardzo przyciśnięte.
Połącz osie z ramą.

Czas na montaż kół.

Wsuń koła na końcówki osi.

Czas na montaż kół.

Wsuń małe koło zębate na oś silnika.

Wsuń małe koło zębate na oś silnika.

Przymocuj silnik do ramy. Użyj do tego 4 śrubek.

Zwróć uwagę, aby mocowanie ulokować bliżej dużego koła zębatego. Bardzo ważne jest, aby dopasować zębatki kół zębatych względem siebie. Gratulacje! Właśnie stworzyłeś napęd pojazdu.

 • Uwaga! Koła zębate nie mogą być zbyt mocno przyciśnięte ani zbyt luźno spasowane.
 • Uwaga! Aby upewnić się, że montaż przebiegł poprawnie, pokręć małym kołem zębatym i sprawdź czy kręci się duże koło zębate.
Przymocuj silnik do ramy. Użyj do tego 4 śrubek.

Naklej taśmę dwustronną na płaską stronę panelu fotowoltaicznego.

Naklej taśmę dwustronną na płaską stronę panelu fotowoltaicznego.

Z kawałka papieru lub tektury złóż platformę, dzięki której nakierujesz panel pod odpowiednim kątem do słońca.

 • Czy wiesz, że... Longyangxia Dam Solar Park to największa na świecie farma fotowoltaiczna powstała w Chinach? Zajmuje powierzchnię 27 km2, czyli ponad 3573 Stadiony Narodowe. Składa się z prawie 4 milionów paneli fotowoltaicznych, które produkują 850 MW.
Z kawałka papieru lub tektury złóż platformę, dzięki której nakierujesz panel pod odpowiednim kątem do słońca.

Czy panele fotowoltaiczne i solary to to samo?

Panel fotowoltaiczny – element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną.

Kolektor słoneczny (solar) – urządzenie umożliwiające zamianę energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (np. woda) lub gaz (np. powietrze).

Panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, popularnie zwane solarami, pomimo, że wykorzystują to samo źródło energii, nie są tym samym. Ogniwa fotowoltaiczne zamieniają światło na prąd i są zbudowane z krzemowych warstw cienkich niczym folia aluminiowa. W kolektorach słonecznych zamontowane są całe sieci rurek wypełnionych cieczą lub gazem, które pod wpływem energii słonecznej ogrzewają się i gorący płyn dociera do instalacji domowej. Najczęściej kolektory są używane do ogrzewania wody użytkowej w budynku. Panele słoneczne zaś produkują prąd, dzięki czemu możemy nie tylko podgrzać wodę, ale też np. naładować telefon.

SmartBee Club

Jak wprawić auto w ruch?

Pamiętaj, że technologia fotowoltaiczna będzie generowała energię dzięki bezpośrednim promieniom słonecznym, dlatego zadbaj o to, aby postawić Twój pojazd w nasłonecznionym miejscu.

 • Czy wiesz, że... panele fotowoltaiczne używane w kosmosie od 1958 r.? Technologia wykorzystywana jest do zasilania między innymi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).
Jak wprawić auto w ruch?

Prędkość światła

Światło porusza się w próżni, czyli pustej przestrzeni, zawsze z taką samą prędkością zwaną prędkością światła.

Prędkość ta jest oznaczana jako c i wynosi 299 792 458 m/s, czyli 300 tys. km/s. Tę wartość wyliczył James Clerk Maxwell z równań opisujących przenikalność próżni przez pola magnetyczne i elektryczne. Prędkość światła zatem została przez Maxwella obliczona, a nie zmierzona. Obliczone wartości potwierdziły otrzymane wcześniej wyniki eksperymentalne.

Prędkość światła ludzie mogli zauważyć w czasie transmisji pierwszego lądowania na Księżycu. Następowało wtedy pewne opóźnienie pomiędzy obrazem a głosem. To właśnie efekt prędkości światła!

SmartBee Club

Brawo! Zbudowałeś samochód napędzany energią słoneczną!

Twój pojazd wystartuje, jak tylko otrzyma odpowiednią dawkę promieni słonecznych.

Brawo! Zbudowałeś samochód napędzany energią słoneczną!

Jak to się dzieje, że prąd napędza koła?

Pierwszy pojazd elektryczny został zbudowany już w XIX w. Był to powóz elektryczny. Do 1900 roku naukowcy prześcigali się w budowaniu pojazdów o coraz większych osiągach. Nie były to jednak pojazdy, jakie aktualnie możemy spotkać na naszych drogach.

Dzisiejsze samochody elektryczne wykorzystują energię elektryczną do wprawiania w ruch silnika, który z kolei napędza koła. Najpierw jednak energia elektryczna jest magazynowana w akumulatorach pojazdu. Baterie te ładowane są prądem elektrycznym, który można pozyskać w różny sposób. Jednym z nich jest wykorzystanie paneli fotowoltaicznych. Energię pozyskaną w ten sposób można później zamienić wewnątrz silnika elektrycznego na energię mechaniczną, która napędza koła samochodu.

SmartBee Club

Słońce. Centralna gwiazda Układu Słonecznego.

Zobacz film

Fotowoltaika – co to takiego?

Zobacz film

Półprzewodniki – co to takiego?

Są to substancje zachowujące się w pewnych warunkach tak jak dielektryk, czyli materiał nieprzewodzący prądu elektrycznego, a w pewnym zakresie półprzewodnik staje się przewodnikiem. Dielektryki nie przewodzą prądu, ponieważ nie posiadają znaczącej ilości elektronów, które mogą swobodnie poruszać się w materiale.

W przewodnikach (np. metalach) z kolei występuje dużo “wolnych” elektronów, które umożliwiają przepływ prądu elektrycznego. Półprzewodniki zajmują pośrednie miejsce pomiędzy metalami a izolatorami. Ich cechą charakterystyczną jest silna zależność przewodnictwa, czyli możliwości transportowania energii, od warunków zewnętrznych (np. temperatury, napromieniowania). Przewodnictwo półprzewodników rośnie wraz ze wzrostem temperatury, czyli odwrotnie niż w przypadku metali. Do najbardziej znanych półprzewodników zaliczamy krzem i german.

Rodzaje cywilizacji

W 1964 r. rosyjski astronom Nikołaj Kardaszew wprowadził klasyfikację zaawansowania technicznego cywilizacji. Jako kryterium klasyfikacji, Rosjanin przyjął ilość energii wykorzystywanej przez daną cywilizację.

W skali Kardaszewa przyjmuje się trzy podstawowe typy cywilizacji. Typ I, to cywilizacja, która potrafi wykorzystać całą energię, jaka jest dostępna na jej macierzystej planecie oraz energię docierającą do jej powierzchni. Według Carla Sagana nasza cywilizacja jest na etapie 0,72, gdyż wykorzystuje 0,16% całkowitej energii dostępnej na Ziemi (obliczenie tej wartości jest dość skomplikowane).

Cywilizacja typu II potrafi wykorzystywać całą energię emitowaną przez gwiazdę centralą, a typu III jest zdolna do wykorzystania zasobów energii z całej galaktyki.

Cywilizacja typu III prawdopodobnie byłaby zdolna do władania galaktyką, a energię czerpałaby z gwiazd.

Przełomowy wynalazek Jana Czochralskiego

Współczesne technologie oparte są na krzemie. Niewiele osób wie, że technologia wytwarzania krzemu monokrystalicznego została opracowana przez Polaka, Jana Czochralskiego. To m.in. dzięki tej metodzie możesz teraz korzystać z komputera, monitora, telefonu, myszki i praktycznie całej współczesnej elektroniki. Metoda Czochralskiego wykorzystywana jest również do produkcji paneli fotowoltaicznych. Więcej na temat Jana Czochralskiego dowiecie się z tekstu na blogu.

Nie czekaj, odkrywaj!

Zobacz, jak działa panel fotowoltaiczny
w naszej aplikacji AR.

 1. Ściągnij aplikację SmartBee Club na smartfon lub tablet.
 2. Połóż kartę do AR na płaskiej powierzchni.
 3. Otwórz aplikację i kliknij „Eksperyment AR”.
 4. Nakieruj obiektyw smartfona na wzór na karcie i przenieś się do świata rozszerzonej rzeczywistości. Obserwuj trójwymiarowe elementy, które pojawią się na ekranie.
 5. Chcesz odkryć więcej? Działaj na obiekty za pomocą kontrolerów.
SmartBee Club

Posprzątaj stanowisko.

Gdzie zutylizować komponenty? Odczep układ napędowy i zutylizuj jako elektrośmieci. Kartkę wyrzuć do pojemnika na papier, a pozostałe elementy samochodzika wyrzuć do pojemnika na plastik i metal.

Pokaż reszcie Klubowiczów, jak Ci poszło!

Pochwal się wynikami eksperymentów i udostępnij zdjęcia na Facebooku lub Instagramie #smartbeeclub

Chcesz wykonać następny eksperyment w gronie kolegów?

Zadbajcie o odpowiednie zabezpieczenie. Po dodatkowe akcesoria wejdź do sklepu SmartBee.
Sklep online