#SmartDzieciaki Premium za 109 zł

Sprawdź nasz program naukowy #smartDzieciaki – pierwszy box cyklu #SmartDzieciaki PREMIUM z rabatem teraz za 109 zł/msc

Nauka przez zabawę

Eksperymenty są zaprojektowane przez naukowców związanych z Polską Akademią Nauk i własnoręcznie testowane przez dzieci.

Dostawa subskrypcji 0 zł!

Zestawy subskrypcyjne w modelu subskrypcji co miesięcznej oraz w pakietach dostarczamy za 0 zł.

SmartBee Club

Regulamin promocji Early Birds

§ 1

Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin Promocji”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą EARLY BIRDS.

§ 2

Organizatorem Promocji jest Spółka SmartBee Club spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie (62-081) przy ulicy Bukowskiej 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000769836 NIP 7792502777 REGON 382479216, adres e-mail: info@smartbee.club (dalej jako „Spółka”). Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego www.smartbee.club/sklep (dalej również: „Sklep SmartBee Club”)

§ 3

Promocja rozpoczyna się w dniu 01 czerwca 2019 r. i trwa do 31 sierpnia 2019 r.

§ 4

Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.

§5

 1. Promocja polega na przyznaniu Klientowi preferencyjnej opłaty członkowskiej za przystąpienie do Usługi Subskrypcji. Szczegóły promocji zostały wskazane poniżej:
  1. W przypadku przystąpienia Klienta do Usługi Subskrypcji do dnia 30 czerwca 2019 r. Spółka za korzystanie z Usługi Subskrypcji pobiera stałą opłatę członkowską w wysokości 109,00 złotych przez okres dwunastu miesięcy. Po okresie dwunastu miesięcy, opłata członkowska wynosi 99,00 złotych za miesiąc.
  2. W przypadku przystąpienia Klienta do Usługi Subskrypcji do dnia 31 lipca 2019 r. Spółka za korzystanie z Usługi Subskrypcji pobiera stałą opłatę członkowską w wysokości 119,00 złotych przez okres dziewięciu miesięcy, a następnie stałą opłatę członkowską w wysokości 109,00 złotych przez okres kolejnych trzech miesięcy. Po okresie dwunastu miesięcy, opłata członkowska wynosi 99,00 złotych za miesiąc.
  3. W przypadku przystąpienia Klienta do Usługi Subskrypcji do dnia 31 sierpnia 2019 r. Spółka za korzystanie z Usługi Subskrypcji pobiera stałą opłatę członkowską w wysokości 129,00 złotych przez okres sześciu miesięcy, następnie stałą opłatę członkowską w wysokości 119,00 złotych przez okres trzech miesięcy, a następnie stałą opłatę członkowską w wysokości 109,00 złotych przez okres kolejnych trzech miesięcy. Po okresie dwunastu miesięcy, opłata członkowska wynosi 99,00 złotych za miesiąc.
 2. Powyższe ceny nie obejmują kosztów dostawy. Wszystkie ceny Usług Subskrypcyjnych są podawane w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 3. Usługa Subskrypcyjna zostaje aktywowana z dniem 01 września 2019 r., a za deklarację przystąpienia do Usługi Subskrypcji Spółka pobierze od Klienta dodatkową opłatę w wysokości 1,00 złotych.

§ 6

 1. Promocja dotyczy wyłączne Usługi Subskrypcji oferowanej przez Spółkę za pośrednictwem strony internetowej www.smartbee.club/sklep;
 2. Promocja nie przysługuje na usługę transportowa, nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
 3. Udzielonego rabatu za członkostwo w Usłudze Subskrypcyjnej nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 4. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 5. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie Promocji oraz akceptację zasad Regulaminu SmartBee Club opublikowanego na stronie http://www.smartbee.club/regulaminsmartbeeclub
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail info@smartbee.club. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Spółkę. Procedura reklamacyjna przyjęta przez Spółkę nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 8. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 9. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie Promocji, Spółka udostępni tekst jednolity Regulaminu Promocji poprzez jego publikację na stronie internetowej http://www.smartbee.club/regulaminpromocj. Zmiana Regulaminu Promocji nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 10. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu SmartBee Club dostępnego na http://www.smartbee.club/regulaminsmartbeeclub oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Ta strona używa plików „cookies". Więcej informacji.

Ta strona używa plików „cookies". Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.

Zamknij