Zestawy naukowe dla dzieci od 24,90 zł

Sprawdź nasze zestawy eksperymentów dla Młodych Odkrywców w cenie od 24,90 zł.

Nauka przez zabawę

Eksperymenty są zaprojektowane przez naukowców związanych z Polską Akademią Nauk i własnoręcznie testowane przez dzieci.

Dostawa wysyłka od 300 zł

Wszystkie zamówienia na kwotę powyżej 300 zł dostarczamy za 0 zł.

SmartBee Club

Absorpcja światła

absorpcjaAbsorpcja to proces pochłaniania energii fali elektromagnetycznej (np. światła widzialnego) przez substancje.

Absorpcja światła jest dość skomplikowana i trudna do prostego wytłumaczenia. Aby ją zrozumieć, trzeba sięgnąć do nauki zwanej mechaniką kwantową. 

Musimy teraz potraktować światło nie jako fale, ale jako bardzo małe cząstki, zwane fotonami. Jedną z podstawowych właściwości fotonów jest energia. 

W procesie absorpcji, atomy (czyli cząstki, którą tworzą materie wokół nas) mogą pochłaniać fotony. 

Atom składa się z jądra oraz elektronów. W momencie, gdy foton uderza w atom może zostać odbity lub pochłonięty (zaabsorbowany). To czy zostanie odbity lub pochłonięty zależy od energii fotonu i układu elektronów w atomie. Aby doszło do absorpcji, foton musi mieć energię dopasowaną do właściwości atomu. Jeśli energia nie jest dopasowana, absorpcja nie zachodzi.